För verksamheter/ företag

Vad gäller för företag?

Kommunen ansvarar endast hämtning avfall från företag där det finns personalutrymmen som fikarum och kök så kallat hushållsliknande avfall. Övrigt avfall som uppkommer inom ett företag är verksamhetsavfall.

Verksamhetsavfall

Övrigt avfall så som förpackningar, grovavfall och farligt avfall ska du som har företag själv ordna med hämtning av.

Du som företagare får vända dig till vilken privat aktör du vill för hämtning av övrigt avfall än hushållsliknande avfall.

Kommunen har ingen skyldighet att ta emot detta på Hunnebyn. Väljer du ändå att lämna förpackningar och grovavfall på Hunnebyns återvinningscentral ska allt avfall vägas sedan sorteras enligt anvisning. Faktura kommer sedan att sändas enligt gällande taxa.

För elavfall och farligt avfall från företag/verksamheter se flikar i vänster spalt.

Sorterings information företag
Sidan uppdaterades 27 november 2023