14-dagars hämtning

14-dagars hämtning räknas som det normala i Melleruds kommun

Du som har 14-dagars hämtning har två kärl att lägga dina sorterade sopor i, ett brunt och ett grönt. Alla påsar ska vara väl knutna (dubbelknut) inget löst avfall får lämnas i kärlen.

Färg på påsarna spelar ingen roll, men det är viktigt att du knyter påsen med dubbelknut och att du lägger det biologiska (matavfallet) i det bruna kärlet och restavfall i det gröna kärlet.

Tömningen kommer att ske med en bil som har två fack och kan därför tömma båda kärlen i var sitt fack samtidigt var 14:e dag. Soppåsarna ska enkelt fall ut när kärlen lyfts upp, så packa inte för hårt och ha koll ifall det är minusgrader ute så det inte fryst fast i botten.

Grönt kärl
I det gröna kärlet lägger du dina restavfallspåsar i.

Brunt kärl
I det bruna kärlet lägger du dina plastpåsar för matavfall.

Restavfall grönt kärl
Matavfall brunt kärl

Varför sortering i två kärl?
Den 28 juni 2018 utfärdade regeringen bestämmelser i avfallsförordningen om krav på separat insamling av matavfall. Regeringen ha beslutat att detta ska vara på plasts senast den 31 december 2023.

Kompost
Tänker du börja kompostera ditt biologiska avfall så måste du först anmäla detta till Dalslands Miljö- och energiförbund. När din anmälan behandlats av Dalslands Miljö- och energiförbund får vi ett meddelande om detta och ändrar din hämtningsintervall. Till dess att Dalslands miljö- och energiförbund inte meddelat, gäller hämtning var annan vecka.

Mer information finns i menyraden till vänster, under längre hämtningsintervall.

Sidan uppdaterades 26 maj 2023