Installera eldstad

Eldsflammor

Om du ska installera en ny eller väsentliga ändra en eldstad/rökkanal så behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden.

Startbesked och slutbesked

När kommunen har fått din anmälan och kontrollerat dina uppgifter får du ett startbesked. Ett startbesked för att få påbörja installationen får du i normalfallet inom två veckor. Det är först då som du har rätt att påbörja installationen/ändringen. 

Installationsbesiktning

När eldstaden är installerad ska du låta en skorstensfejarmästare (sotare) göra en installationsbesiktning.

Besiktningsprotokollet och kontrollplanen skickas sedan till kommunen.

Slutbesked

När kommunen fått in ett godkänt besiktningsprotokoll samt kontrollplan kan ett slutbesked utfärdas och skickas till dig. Det är först när du fått det som du får börja använda eldstaden.

Avgift

Att göra en anmälan av eldstad/rökkanal kostar 966 kronor 
(2022 års taxa).

Om du vill installera en ny eldstad (braskamin, öppen spis, etc. och/eller skorsten/rökkanal så ska du göra en anmälan till byggnadsnämnden. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett och/eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion. 

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren) redan i tidigt skede för att utröna förutsättningarna för installationen.

Om du vill byta ut din befintliga eldstad så ska du göra en anmälan om:

 • Den nya eldstaden är tyngre
 • Om bytet medför murningsarbete/konstruktionsändringar
 • Om du ska använda ett annat bränsleslag
 • Effekten ändras
 • Du sätter in en spiskassett i en öppen spis

Vilka handlingar krävs?

 • Planritning
  Redovisning av eldstadens placering i byggnaden.

 • Prestandadeklaration
  Information om vilken typ av eldstad/rökkanal som ska installeras, vilka utsläpp den ger upphov till och vilken verkningsgrad den har.

Om du även ska installera ny rökkanal ska dessa handlingar även finnas:

 • Sektionsritning
  ”Genomskärning” där rökkanalens dragning syns.

 • Fasadritning
  Redovisning av skorstenens utformning.

Klicka här för att komma till ansökan

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Filip Björndahl
Bygglovshandläggare
E-post: filip.bjorndahl@mellerud.se
Telefon: 0530-181 67

Sidan uppdaterades 25 maj 2022