Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvarteret Ugglan

Välkommen att bygga bostäder på ett av Melleruds mest attraktiva områden!

Melleruds kommun har nu avslutat den inledande fasen i anbudsprocessen gällande försäljning av områdena 2 och 4 i kvarteret Ugglan i centrala Mellerud.

Anbudsprocessen
Den som har inlämnat underlag meddelas av kommunen under vecka 36 om budgivaren är godkänd eller inte, det vill säga om underlaget uppfyller grundkraven.

Om områdena
Områdena är belägna i kvarteret Ugglan. Kvarteret Ugglan är beläget i östra delen av Melleruds tätort omslutet av befintliga bostadsområden.

Områdena är lokaliserade till den södra delen av kvarteret, mitt emot Fagerlidsskolan och Markusgårdens förskola. Cirka 300 meter väster om områdena finns en dagligvarubutik. Inom cirka 1 kilometer från områdena nås Melleruds centrum, Tågstationen med resecentrum och Rådahallens Sport & Friskvårdscenter.

För kvarteret Ugglan finns en ny detaljplan är från 2020. Områdena ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp och det finns befintliga anslutningspunkter för anslutning. Det är även möjligt att ansluta sig till det kommunala fjärrvärmenätet. Det finns en pågående fastighetsreglering inlämnad till Lantmäteriet för att reglera områdena samt att genomföra detaljplanen.  

Riktvärde för byggrätt enligt taxeringsvärde är 950kr/kvm BTA.

Område 2
Är cirka 11 180 kvadratmeter. Inom området är totalhöjden för byggnation 13 meter, byggrätten för flerbostadshus är 40% av områdets area. Inom del av området medges även centrumverksamhet i begränsad omfattning och med ringa omgivningspåverkan i bostadshusets bottenvåning. Området är beläget längs med Storgatan, mittemot Fagerlidsskolan och Marcusgårdens förskola. Se kartbilaga 1.

Område 4
Är cirka 7 240 kvadratmeter. Inom området är totalhöjden för byggnation 10 meter och byggnadshöjden är 7 meter, byggrätten för flerbostadshus är 40% av områdets area. Området är beläget längs med Storgatan, öster om Område 2 snett mittemot Fagerlidsskolan och Marcusgårdens förskola. Se kartbilaga 1.


Sidan uppdaterades 7 september 2021