Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Det pågår en allmän smittspridning av sjukdomen covid-19 i Sverige. Här finns information om Melleruds kommuns åtgärder med anledning av covid-19 och länkar till ansvariga myndigheters information. Sidan uppdateras löpande. 

Nationella rekommendationer och ditt personliga ansvar gäller fortsatt

Folkhälsomyndighetens nationella råd och rekommendationer gäller tills vidare. Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19.

Kom ihåg att:

 • Tvätta händerna noga och ofta.
 • Hålla avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Provta dig vid symptom på covid-19, även vid lindriga symptom.

På Krisinformation.se hittar du en sammanställning av förbud, råd och rekommendationer som gäller i hela Sverige med anledning av pandemin. Sammanställningen utgår från det som gäller för dig som individ.

Coronapandemin: Detta gäller just nu (Krisinformation.se)

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot covid-19

Västra Götalandsregionen ansvarar för vaccination mot covid-19 i länet. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccin först.

Att vaccinera sig mot covid-19 är frivilligt och gratis.

Se var det finns lediga tider att boka

Västra Götalandsregionen har en sida där lediga tider för vaccination läggs ut. Tiderna läggs ut löpande när det finns tillgång på vaccin.

Lediga vaccinationstider i Mellerud

Du kan ringa och ställa allmänna frågor om vaccination

Västra Götalandsregionen har en telefontjänst som alternativ till dig som inte har möjlighet att gå in digitalt på 1177.se för att läsa om allmänna frågor kring vaccination mot covid-19.

Obs! Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.
Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: kl 7-16

Vaccinera dig mot myter och desinformation

Tyvärr cirkulerar flera missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna vi använder. Det innebär en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har sammanställt en överskådlig lista på förekommande påståenden. Vad som är sant, och var du kan läsa mer information om de olika vaccinerna. Detta gäller om coronavaccin på Läkemedelsverket.se

Mer information om vaccination

Västra Götalandsregionen ansvarar för vaccination mot covid-19.

På 1177 hittar du vanliga frågor och svar om vaccinering och information på andra språkNyheter om coronaviruset från Melleruds kommun

Från och med den 15 september kan föreningar och företag åter igen hyra Melleruds kommuns idrottsanläggningar och lokaler. Rådahallens lokaler är tillgängliga att bokas från den 6 september. Den som bokar en lokal ansvarar för att deltagarna kan följa myndigheternas rekommendationer och råd för att skydda sig själva och andra mot covid-19. Kommunens anvisningar för uthyrning av lokaler ska även följas.  

Läs mer om Fortsatt försiktighet vid uthyrning av kommunens lokaler från 15 september

Publicerad 6 september 2021Information om covid-19 och riktlinjer för smitta

Folkhälsomyndigheten har samlat vanliga frågor och svar om covid-19 på sin webbplats. 

Frågor och svar om covid-19 - Folkhälsomyndigheten

För rådgivning och hjälp vid sjukdom, kontakta 1177 Vårdguiden.

Det finns två olika typer av tester som kan tas vid covid-19. Det ena visar om du har en pågående infektion just nu och det andra visar om du har haft covid-19 och utvecklat antikroppar.

Ett PCR-test visar om personen har en pågående eller en nyligen genomgången infektion med covid-19. I detta test undersöker man om det finns arvsmassa från viruset som orsaker infektionen. Testet tas i ett tidigt skede av sjukdomen.

Den andra typen av test kallas antikroppstest och visar om en person har haft covid-19 och därmed bildat antikroppar mot viruset. Det kan visa om en person har fått ett helt eller delvis skydd mot covid-19 efter en genomgången infektion. Vi rekommenderar att antikroppstester tas av sjukvårdspersonal.

Det finns en variant av antikroppstest som kallas självtest. Den tas och analyseras av individen själv. Folkhälsomyndigheten avråder idag från användning av självtester för covid-19.

Västra Götalandsregionen ansvarar för provtagning av covid-19 i Västra Götalands län. De har samlad information om vilka som provtas och hur du gör för att själv bli provtagen.

Västra Götalandsregionens information om provtagning för covid-19

Västra Götalandsregionen ansvarar för vaccination mot covid-19 i Västra Götalands län. De har publicerat en sida där de beskriver förberedelserna kring detta samt samlat frågor och svar kring vaccinationen.

Västra Götalandsregionens information om vaccination mot covid-19

Nationellt är det Folkhälsomyndigheten som ansvarar för att ta fram en plan för hur vaccinationen i Sverige ska genomföras. Den nationella planen för vaccinationer mot covid-19 tas fram i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Regioner, nationella samordnaren för covid-19-vaccin, samt smittskyddsläkare och representanter från regionerna. Läs mer hos Krisinformation.se.

Vaccin, läkemedel och behandling - Krisinformation.se

För dig som delar hushåll med någon som har covid-19 gäller särskilda förhållningsregler. Arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar och träffa så få personer som möjligt. Även yngre barn och elever rekommenderas att stanna hemma, trots att de själva inte påvisar symtom.

Smittskydd Västra Götalands information om förhållningsregler hushållskontakterInformation till verksamhetsutövare och föreningar

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Sådana åtgärder kan till exempel vara att:

 1. uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för det
 2. använder digitala alternativ eller skjuter upp tjänsteresor, konferenser och liknande arrangemang
 3. ge anställda möjlighet att hålla avstånd till varandra, till exempel vid möten, i fikarum och i omklädningsrum
 4. ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

För dig som är företagare finns mer information om pandemilagen på Länsstyrelsens webbplats

Information om arbetsplatser och covid-19, Smittskydd VGR

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att det är möjligt med ytterligare anpassningar av restriktionerna från och med 15 juli. På Regeringen.se och Folkhälsomyndigheten.se kan du läsa mer om anpassningarna:

Regeringens plan för avveckling av restriktioner (regeringen.se)

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Läs om ändringarna och aktuella begränsningar på Länsstyrelsens tillsynssida

På våra näringslivssidor hittar du information riktad till företagare om coronaviruset covid-19. 

Information till företagare

Melleruds kommun vill göra det vi kan för att underlätta för våra lokala föreningar i denna svåra tid. Här finns information om stöd till föreningar och kulturaktörer med anledning av covid-19. 

Läs mer om stöd till föreningar och kulturaktörer med anledning av covid-19

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen - LänsstyrelsenMelleruds kommuns åtgärder

Melleruds kommun samverkar med Länsstyrelsen och andra aktörer i regionen. Västra Götalandsregionen ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet. Länsstyrelsen stödjer och underlättar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner genom att hålla kommunerna uppdaterade om läget och förmedlar frågor och svar mellan aktörerna. 

Kommunens ansvar är att:

 • se till att den egna samhällsviktiga verksamheten fungerar.
 • samordna information till allmänheten i Melleruds kommun.
 • delta i regional samverkan.
 • ta fram och informera om riktlinjer för vad som gäller för kommunens anställda och våra verksamheter.
 • verka för att åstadkomma inriktning och samordning mellan olika aktörer i det geografiska området.

I Melleruds kommun har vi en intern samordningsgrupp som samordnar arbetet på uppdrag av kommunledningen. Funktionens uppdrag är att bevaka det aktuella läget utifrån kommunens perspektiv, samordna verksamheten samt se till att kommunen har beredskap.

I samordningsfunktionen deltar i nuläget representanter från alla förvaltningar, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinsk ledningsansvarig skolsköterska (MLA).

Här är några av de åtgärder vi har vidtagit för att anställda ska kunna följa de aktuella föreskrifterna och allmänna råden.

 • Kommunalt anställda som kan arbeta på distans ges möjlighet att göra det under förutsättning att den kommunala grundservicen och kvaliteten kan upprätthållas. Samråd sker med närmaste chef. ​ 
 • Möten sker i första hand digitalt. Om mötet måste genomföras, men inte kan ske digitalt, får de skjutas upp eller i andra hand genomföras i en anpassad lokal där deltagarna kan hålla avstånd till varandra. ​ 
 • Personal deltar inte fysiskt vid konferenser. Vi varken deltar vid eller tar emot studiebesök just nu. ​ 
 • Personal har tillgång till tvål och vatten så att de regelbundet kan tvätta sina händer eller använda handdesinfektion.
 • Respektive verksamhet svarar för att på bästa sätt följa myndigheternas rekommendationer. 

Inställda evenemang arrangerade av Melleruds kommun:

 • Kulturbruket på Dal ställer in eller skjuter fram en del av deras offentliga arrangemang med anledning av covid-19. Mer information och aktuellt program finns på www.kulturbruketpadal.se
 • Kanalyran 2-4 juli - inställt

Tillsammans behöver vi hjälpas åt för att besöken hos din anhörig ska ske på ett säkert sätt. Verksamheten ansvarar för att gällande rekommendationer följer Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Besökare förväntas följa de rekommendationer som finns på respektive boende. 

Det här gäller i korthet vid besök på våra särskilda boenden

 • Man ska stanna hemma om man känner sig sjuk även med mycket lindriga symtom.
 • Det är önskvärt att besöket meddelas till personal i förväg.
 • Tänk på att inte komma för många då ni måste kunna hålla avstånd till er anhörig och vår personal.
 • För att vi snabbt ska kunna göra smittspårning ska vi enligt smittskydd föra besökslogg.
 • Tvätta eller sprita händerna och använd visir.
 • Besöket sker i din anhörigs lägenhet.
 • Fråga personal om ni undrar över något på plats eller innan besöket.

Planera och boka ett besök
Kom ihåg att ringa innan, för att planera ditt besök och ta reda på mer om vad som gäller kring besök på det aktuella boendet. Om smittspridningen ökar lokalt kan rutinerna kring besök komma att ändras. För de som önskar kan besök ske utomhus eller i besöksrum.

Med anledning av covid-19 vidtas även följande förebyggande åtgärder:

 • Gruppaktiviteter ställs tills vidare in där man träffas mellan avdelningar på våra särskilda boenden inom äldreomsorg.
 • Från och med den 19 mars 2020 kommer vi inte att bedriva dagverksamheten på Gläntan. Beslutet gäller tills vidare.  

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med anledning av covid-19 har följande beslut tagits för daglig verksamhet LSS. 

 • Café Rocket är stängt tills vidare för gäster
 • Café Måns stängt är stängt tills vidare för gäster
 • Brukare som har daglig verksamhet i flera verksamheter, väljer nu en verksamhet endast.
 • Vid placering på daglig verksamhet och extern placering hänvisas brukare att fullt delta i daglig verksamhet.

Förlängning av tidigare beslut om sammanslagning av grupper med daglig verksamhet. Fixargruppen och Wilja kommer att fortsätta verksamhet på Fryken respektive Tornet. Viss förändring av aktiviteter i verksamheterna kan komma att ske utifrån sammanslagningarna. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen följer aktivt utvecklingen gällande covid-19. Vi arbetar enligt rekommendationer och direktiv från Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Västra Götalandsregionen och Skolverket. Här kan du läsa mer om information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 från Folkhälsomyndigheten. 

Förskola och skola

Högstadiet

Läs mer på Rådaskolans hemsida

Gymnasieutbildning

Mer information finns på Dahlstiernska gymnasiets webbplats

Vuxenutbildning

 Kontakta Vuxenutbildningen för mer information.

Läs mer på Skolverkets hemsida om aktuella regler

Rådahallen
Rådahallen öppnar 25 augusti för allmänheten. Max 50 besökare kan vistas samtidigt i simhallen. 

Besök Rådahallens hemsida för mer information.

Möteslokaler

Vi hyr inte ut kommunens lokaler (gymnastiksalar eller konferenslokaler) till privatpersoner. Detta gäller till och med 15 september.

Bakgrunden är att Folkhälsomyndigheten avråder från fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets. Uthyrning av lokaler för privata fester med fler än 8 personer är även fortsättningsvis otillåtna. 

Vi hyr endast ut kommunens lokaler (gymnastiksalar eller konferenslokaler) för organiserad föreningsidrott för unga födda 2002 eller senare. Detta gäller till och med 15 september.

Föreningar

Vi hyr ut konferenslokaler och gymnastiksalar för organiserad föreningsverksamhet för ungdomar födda 2002 eller senare. Tänk på att det bara får vistas hälften så många personer i lokalen sittandes än vad lokalen är anpassad för. Hyresgästen ansvarar för att alla deltagare kan hålla ett säkert avstånd till andra. 

För frågor, kontakta medborgarkontoret på medborgarkontoret@mellerud.se eller på telefon 0530-189 00.

Bibliotek
Biblioteket tar emot ett begränsat antal besökare, 10 personer, samtidigt. Det innebär att man kan få vänta en liten stund innan man kan komma in i lokalerna. För att undvika långa väntetider har de begränsat besökstiden till 15 minuter/besökare. Läs mer på Bibliotekets hemsida.

Ungdomshuset Stinsen
Följ Ungdomshuset Stinsen på Facebook eller ungdomshusetstinsen​ på Instagram för aktuell information om öppettider och aktiviteter. Var källkritisk

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.Länkar till mer information

Nedan har vi samlat länkar med aktuell information och rådgivning till ansvariga myndigheter:

Information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart du vänder dig vid symptom.

Webbplatsen Vårdguiden 1177.se

113 13 

Den som vill ställa frågor om Coronaviruset kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar. 

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

Folkhälsomyndighetens startsida

FAQ about covid-19 from The Public Health Agency of Sweden in english

Information about covid -19 in other languages

Västra Götalandsregionen ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Smittskyddet Västra Götaland

Västra Götalandsregionens informationssida

Här finns samlad information och länkar till ansvariga myndigheter. Webbplatsen Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Krisinformation.se

Reseinformation med anledning av coronaviruset.

Utrikesdepartementet

Är du verksamhetsutövare och vill veta mer om samhällsviktig verksamhet? Du hittar bra information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats.

Samhällsviktig verksamhet, MSB

Stöd till aktörer, MSB

Informationssatsning om det nya coronaviruset, MSB

Gränsen för deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är max 8 personer från 24 november. Beslutet gäller tills vidare och kommer att omprövas med vissa intervall. Enda undantaget är begravningar där maxgränsen är 20 deltagare. Detta undantag gäller oavsett trosinriktning. Till och med 23 november gäller en maxgräns på 50 deltagare. Polisen ansvarar för att beslutet efterlevs.

Polismyndigheten

Här kan du läsa om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset.

Regeringen

Smittskydd Västra Götalands statistik om covid-19

På denna sida finns statistik som Smittskydd Västra Götaland tar fram veckovis. Här kan du se antal fall uppdelat efter kommuner.

Smittskydd Västra Götalands veckorapporter över antal fall 


Sidan uppdaterades 31 augusti 2021