Logotyp Melleruds kommun

Anslagstavla

Anslag Kommunala funktionshinderrådet 23 februari 2022

Publicerad 4 mars 2022.

Protokoll

Du kan överklaga besluten till och med 28 mars 2022.

Se hur du överklagar beslut.

Tillbaka till anslagstavlan