Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inkallelseordning för styrelse/nämnd

Inkallelseordningen talar om i vilken ordning som ersättare ska tjänstgöra om ordinarie ledamot har förhinder.

Varje parti meddelar i början av en mandatperiod hur partiet vill att inkallelseordningen ska se ut. Därefter fastställer kommunfullmäktige ordningen. I kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-19, § 170, framgår inträdesordningen för ersättare mandatperioden 2019-2022.

Inkallelseordning i Melleruds kommun

I första hand inkallas vald personlig ersättare. Om denne inte kan tjänstgöra inkallas i andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna tagits upp i protokollet.

Vid förhinder från ersättare från samma parti ska följande inkallandeordning gälla, i den ordning ersättarna upptagits i protokollet: 

Ordinarie ledamot

Ersättare

C

M, KIM, KD, MP, L

L

C, M, KIM, KD, Mp, S

KD

C, M, KIM, MP, L, S, SD, V

KIM

C, M, KD, MP, L, SD, V, S

M

C, KIM, KD, MP, L, SD, S, V

MP

C, M, KIM, KD, L, S, V, SD

S

V, C, L, M, MP, KD, KIM, SD

SD

M, KD, KIM

V

S

Anmärkning

Utgångspunkten är att en styrelse/nämnd ska vara "fullsutten" så länge det finns en ersättare att tillgå. Det innebär att det ska fyllas på med ersättare enligt den ordning fullmäktige beslutat - och därefter i storleksordning (antal mandat partiet har i fullmäktige).

Sidan uppdaterades 6 oktober 2021