Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Val 2022

Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, region och kommun.

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region och kommun vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år.

Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Rösträtt

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer inför varje val automatisk med i en röstlängd och får ett röstkort hemskickat med posten. Röstlängden är en lista som innehåller alla som har rösträtt.

Rösträtt i riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du:

 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Rösträtt vid val till kommun och region

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige (landstingsfullmäktige) om du är:

 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/regionen.
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort hemskickat. Har du tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Du kan ringa till valnämndens kansli i Melleruds kommun, telefon 0530-181 04 eller Medborgarkontoret 0530-189 00 samt till Länsstyrelsen telefon 010-224 10 00 eller till Valmyndigheten, val.se, telefon 020-825 825.

Vallokaler

I Melleruds kommun finns fem valdistrikt och vallokaler som är öppna på valdagen mellan klockan 08.00 - 20.00.

Fagerlid/Järn (valdistrikt 14610101)
Fagerlidsskolan
Storgatan 79
464 32 MELLERUD

Mellerud/Holm (valdistrikt 14610105)

Tingshuset
Tingshusgatan 1
464 31 MELLERUD

Bolstad (valdistrikt 14610309)

Åsebro skola
Åsebro
464 93 MELLERUD

 Rostock/Dalskog/Ör (valdistrikt 14610714)

Karolinerskolan
Karolinervägen 19
464 50 DALS ROSTOCK

 Skållerud (valdistrikt 14610918)

Åsens skola
Kvarnvägen 4
464 40 ÅSENSBRUK

För partier

Ansvar för valsedlar och valsedlarnas ordning i förtidsröstnings- och vallokaler 2022

Valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Dessa ska läggas ut i anslutning till lokalen. Det är viktig att alla partiers valsedlar behandlas och presenteras på samma sätt.

Från och med valet 2018 är det nya regler i vallagen och endast de partier som anmält att de deltar i valet ska få sina valsedlar utlagda. Ett parti som inte anmält deltagande i valet till Valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar.

Melleruds kommun följer regler för utläggning av valsedlar i röstningslokaler enligt Valmyndigheten Utläggning av valsedlar.

Valnämnden har beslutat att

 1. partivalsedlar och namnvalsedlarna för riksdag, kommun och landstingsval läggs i bokstavsordning efter partinamn enligt nedan.

 2. utöver lagstadgat ansvar för blanka och partivalsedlar, ansvara för att distribuera de namnvalsedlar som registrerade partier ansvarar för, från kommunen till varje röstnings- och vallokal enligt förslaget i tjänsteskrivelsen. Kopplat till förslaget finns tre förbehåll:

  a)  Namnvalsedlarna ska vara valnämnden (valkansliet) tillhanda senast den 22 augusti 2022.

  b)  Valnämnden distribuerar endast namnvalsedlar för de partier som är registrerade hos Valmyndigheten för allmänna val 2022.

  c)  Partierna ansvarar själva för att det finns tillräckligt många namnvalsedlar att fylla på med i röstnings- och vallokaler. Kommunen kommer inte kontakta respektive parti om de valsedlar som partierna själva ansvarar för. Partierna uppmanas att ange hur många valsedlar som ska distribueras till respektive röstninglokal.

 3. röstmottagarna ansvarar för att lägga ut och hålla ordning på valsedlar i valsedelsställen.

Valsedlarnas ordning i valsedelsställen.

Enligt vallagen får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. I vallagen anges även att det är röstmottagarna som ansvar för ordningen i och i anslutning till ett röstningsmottagningsställe.

Förhållningsregler har tagits fram för att tydliggöra hanteringen av propaganda och valsedlar i och i anslutning till röstmottagningsställe.

Kontaktuppgifter

Valmyndigheten

Växel: 010-57 57 000

 

Valkansliet i Mellerud

Nås via kommunens 
växel telefon 0530-180 00.

Sidan uppdaterades 10 maj 2022