Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Reglementen

Här nedan hittar du reglementen med mera för kommunal verksamhet.

Arkivreglementepdf (pdf)
Attestreglemente för Melleruds kommunpdf (pdf)
Byggnadsnämndens delegationsordningpdf (pdf)
Byggnadsnämndens reglementepdf (pdf)
Ersättares yttranderätt, icke tjänstgörandepdf (pdf)
Kommunala funktionshinderrådets reglementepdf (pdf)
Kommunala pensionärsrådets reglementepdf (pdf)
Kommunfullmäktiges arbetsordningpdf (pdf)
Kommundirektörsinstruktionpdf (pdf)
Kommunstyrelsens delegationsordningpdf (pdf)
Kommunstyrelsens reglementepdf (pdf)
Kultur- och utbildningsnämndens delegeringsordningpdf (pdf)
Kultur- och utbildningsnämndens reglementepdf (pdf)
Kulturbruket på Dals arbetsordningpdf (pdf)
Melleruds Bostäder AB, bolagsordningpdf (pdf)
Melleruds Bostäder AB, ägardirektivpdf (pdf)
Miljö- och hälsorådets arbetsordningpdf (pdf)
Reglemente för ekonomiska ersättningar (arvoden) för förtroendevalda i Melleruds kommun pdf (pdf) 
Arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun 2020 pdf (pdf)
Arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun 2021 pdf (pdf)
Reglemente för informationssäkerhet pdf (pdf)
Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun pdf (pdf)
Reglemente för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar (KAA) 2018-2022 pdf pdf
Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun mandatperioden 2019-2022pdf (pdf)
Reglemente för kommunal uppvaktning i Melleruds kommun pdf (pdf)
Reglemente för krisberedskapsarbetet i Melleruds kommun pdf (pdf)
Reglemente för krisledningsnämnden i Melleruds kommun pdf (pdf)
Reglemente - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialförvaltningen i Melleruds kommun
Reglemente för näringslivsrådetpdf (pdf)
Reglemente för ritningsgranskarrådetpdf (pdf)
Reglemente för tillfällig uthyrning av kommunala lokaler pdf(pdf)
Reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommunpdf (pdf) 
Revisionsreglementepdf (pdf)
Skolskjutsreglemente för Melleruds kommunpdf (pdf)
Socialnämndens delegeringsordning - myndighetsutövning och individfrågorpdf (pdf)
Socialnämndens delegeringsordning - allmänna frågorpdf (pdf)
Socialnämndens reglementepdf (pdf)
Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun pdf pdf 
Valnämndens reglemente pdf
Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun pdf

 


Sidan uppdaterades 29 september 2021