Riktlinjer

Här hittar du riktlinjer för kommunal verksamhet.

pdf E-post, riktlinjer

pdf Internet, riktlinjer

pdf Kommunala sommarjobb, riktlinjer

pdf Mobiltelefoni, riktlinjer

pdf Offentlig miljö som konstform

pdf Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) from 2023-01-01

pdf Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) tom 2022-12-31

pdf Publicering på internet, riktlinjer

pdf Riktlinje för biståndshandläggning inom vård, omsorg och socialpsykiatri

pdf Riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd

pdf Riktlinje för informationshantering

pdf Riktlinje för serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av tobaksvaror mfl

pdf Riktlinje för sociala kontrakt

pdf Riktlinje för Socialnämndens bidrag till föreningar

pdf Riktlinje för strategisk kompetensförsörjning

pdf Riktlinje för styrande dokument i Melleruds kommun

pdf Riktlinje omkostnadsersättningar och arvoden

pdf Riktlinjer för arbetet med intern kontroll i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för arrangemang i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg

pdf Riktlinjer för budget och skuldrådgivning

pdf Riktlinjer för elektronisk kommunikationsutrustning

pdf Riktlinjer för en hållbar bemanning med heltid som norm

pdf Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för Fixar-Malte i Melleruds kommun (fr.o.m. 2016-08-01)

pdf Riktlinjer för fysisk tillgänglighet

pdf Riktlinjer för föreningsstöd i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för handläggning av motioner medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden

pdf Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad

pdf Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS

pdf Riktlinjer för inlösen av avloppsanläggning i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för kommunal sponsring i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för lokalförsörjningsstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

pdf Riktlinjer för markanvisningar exploateringsavtal och vid försäljning av kommunägda fastigheter

pdf Riktlinjer för resultatutjämningsreserv

pdf Riktlinjer för skrivande inom Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för tillämpning av färdtjänst och riksfärdtjänst

pdf Riktlinjer för upphandling och direktupphandling i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för uteserveringar

pdf Riktlinjer Företagslots i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer om vistelseförbund enligt pandemilagen i Melleruds kommun

pdf Riktlinje för handläggning av dödsbo

pdf Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården

Sidan uppdaterades 25 november 2021