Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Riktlinjer

Här hittar du riktlinjer för kommunal verksamhet.

pdf Direktiv för bidrag till föreningar som har anställda med funktionsnedsättningar

pdf E-post, riktlinjer

pdf Internet, riktlinjer

pdf Kommunala sommarjobb, riktlinjer

pdf Mobiltelefoni, riktlinjer

pdf Offentlig miljö som konstform

pdf Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder

pdf Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) from 2023-01-01

pdf Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) tom 2022-12-31

pdf Publicering på internet, riktlinjer

pdf Regler för föreningsstöd inom Kommunstyrelsens område i Melleruds kommun

pdf Riktlinje för biståndshandläggning inom vård, omsorg och socialpsykiatri

pdf Riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd

pdf Riktlinje för sociala kontrakt

pdf Riktlinje för styrande dokument i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer for bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för arbetet med intern kontroll i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för arrangemang i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg

pdf Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för Fixar-Malte i Melleruds kommun (fr.o.m. 2016-08-01)

pdf Riktlinjer för fysisk tillgänglighet

pdf Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

pdf Riktlinjer för handläggning av motioner medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden

pdf Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad

pdf Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS

pdf Riktlinjer för inlösen av avloppsanläggning i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för kommunal sponsring i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng - för lokala föreningar inom Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för Lex Sarah

pdf Riktlinjer för lokalförsörjningsstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

pdf Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av kommunägda fastigheter

pdf Riktlinjer för resultatutjämningsreserv

pdf Riktlinjer för skrivande inom Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för uteserveringar

pdf Riktlinjer Företagslots i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer om vistelseförbund enligt pandemilagen i Melleruds kommun

pdf Riktlinjer för budget och skuldrådgivning

pdf Riktlinjer för handläggning av dödsbo

pdf Riktlinjer för en hållbar bemanning med heltid som norm

pdf Riktlinje för serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av tobaksvaror mfl

pdf Riktlinje för informationshantering

Sidan uppdaterades 25 november 2021