Kontinuitetsplan

Inom Kostenheten har det tagits fram en kontinuitetsplan, för att kunna upprätthålla verksamheten och dess processer under oförutsedda avbrott eller katastrofer. I dokumentet finner ni även näringsberäknad krismatsedel, som tagits fram i samråd med Livsmedelsverket.

Kontinuitetsplanen hittar du här: Kontinuitetsplan

Sidan uppdaterades 18 oktober 2021