Ung i Fokus

Ung i Fokus samverkar för att stötta ungdomar i kommunen, 16 - 29 år, till en egen försörjning. Samverkan sker mellan arbetsgivare, civilsamhälle, kommunen och myndigheter. I detta arbete ingår insatser såsom kartläggning, coachning, praktik, utbildning, gruppaktiviteter, träning, studiebesök hos arbetsgivare, information om arbetsmarknad, studie- och yrkesvägledning med mera.

Kommunernas aktivitetsansvar (KAA)
Varje kommun har i uppgift enligt skollagen att löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar som har fullgjort sin skolplikt, men inte har fyllt 20 år och inte genomför ett nationellt gymnasieprogram, är sysselsatta.

I Melleruds kommun är det Arbetsmarknadsenheten som tillsammans med skolan ansvarar för arbetet med KAA. De ungdomar som ingår i KAA erbjuds insatser utifrån deras behov.

Flera ungdomar som går
Sidan uppdaterades 19 oktober 2022