X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som behöver olika biståndsinsatser får den hjälp de kan behöva. Det kan gälla råd och stödinsatser, hjälp vid missbruksproblem, budgetrådgivning eller försörjningsstöd.

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorgen
E-post: socialkontoret@mellerud.se
Telefon: 0530-181 50
Österrådagatan 13B
464 80 Mellerud

Telefontid: 8.30 - 9.30
Öppettider:

Måndag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

 

Carina Holmqvist
Sektorchef individ- och familjeomsorg
E-post: carina.holmqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 19

Maria Guzman
Enhetschef Barn och ungdom
E-post: maria.guzman@mellerud.se
Telefon: 0530-181 38

Christina Mattelin
Enhetschef Vuxen/Bistånd
E-post: christina.mattelin@mellerud.se
Telefon: 0530-183 75

Sidan uppdaterades 25 november 2021