Finansiell profil

Kommunforskning I Västsverige, KFi, tar varje år fram en ekonomisk jämförelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Hallands län. Rapporten visar hur Melleruds kommuns finansiella ställning har utvecklats i relation till de övriga 55 kommunerna. Rapporten kan läsas via länken under rubriken "Relaterad information".

Sidan uppdaterades 19 oktober 2022