Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunbidrag till studieförbund

Melleruds kommun ger ekonomiskt stöd till studieförbunden i Mellerud. Stödet syftar till att ge studieförbunden möjlighet att bedriva folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet för mellerudsborna.

Allmänna bestämmelser

Kommunalt bidrag utgår till avdelning (avdelningar samverkande i region) som erhåller statligt bidrag via Folkbildningsrådet och som har självständig ekonomisk förvaltning och ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen.

Bidrag utgår till studieförbund som har verksamhet i Melleruds kommun vid utbetalningstillfället eller som genom verksamhetsplan visar att verksamhet kommer att genomföras i kommunen.

Bidraget utgår per kalenderår.

Bidragsberäkning

Beräkningsgrund för bidraget är utbetalda statliga bidrag för studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Det kommunala bidraget beräknas i relation till andel av totalt statligt bidrag för senast genomförda verksamhetsår utbetalt till i kommunen verksamt studieförbund.

Ansökan

 Ansökan om kommunbidrag ska vara inlämnad senast 31 januari och innehålla:

  • Uppgifter om sökande studieförbund.
  • Verksamhetsplan för innevarande kalenderår.

Ansökan kan skickas via e-post medborgarkontoret@mellerud.se eller till Medborgarkontoret, Box 64, 464 80 Mellerud.

Redovisning

För att erhålla bidrag ska redovisning göras senast 30 april varje år. Redovisning ska innehålla:

  • Ekonomisk redovisning samt verksamhets- och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår. För avdelning med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna ska vara utformade så att verksamheten inom Melleruds kommun klart kan urskiljas.
  • Av redovisningen ska även tydligt framgå hur stort statligt bidrag studieförbundet erhållit för verksamhet i Melleruds kommun.
  • Underskrivet kommunsammandrag.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidraget i sin helhet sker under maj månad Bidrag till verksamhet utbetalas av Kommunstyrelseförvaltningen efter fastställd fördelning.

Västra Götalands Bildningsförbund

Melleruds kommun följer Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland (https://www.vgb.nu/lokala-bidrag/).

Bidragsregler för studieförbund verksamma i Melleruds kommun pdf

Kontakt med handläggare:

Medborgarkontoret
Telefon: 0530-189 00
E-post: medborgarkontoret@mellerud.se


Sidan uppdaterades 6 augusti 2020