Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rökfria miljöer med ny tobakslag

Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft. Den innebär att det blir förbjudet att röka på flera platser utomhus dit allmänheten har tillträde. Till exempel entréer, uteserveringar, lekplatser, perronger och inhägnade platser för idrottsutövning. Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning som vattenpipor. Dessutom införs tillståndsplikt för att få sälja tobaksvaror.

Nya rökfria utomhusmiljöer

Sedan tidigare är lokaler dit allmänheten har tillträde rökfria. Den 1 juli blir fler allmänna platser och utomhusmiljöer dit allmänheten har tillträde rökfria. Till exempel uteserveringar, lekplatser, entréer, perronger och inhägnade platser för idrottsutövning.

Rökförbudet omfattar alla former av cigaretter, cigariller och cigarrer. Med den nya lagen utvidgas det även att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning som vattenpipor.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns samlad information och frågor och svar (FAQ) om den nya lagen.

Den som störs av rökning i en lokal eller på en plats som ska vara rökfri ska i första hand ta upp det med fastighetsägaren eller den som är verksamhetsansvarig.

Fastighetsägare och verksamhetsansvariga svarar för efterlevnad

Du som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökförbudet, ansvarar för att miljöerna hålls rökfria. Du ansvarar för att:

  • Genom skyltning tydligt informera om rökförbudet. Länsstyrelsen har tagit fram varianter på informationsskyltar om rökförbudet. Fastighetsägare och verksamhetsansvariga är välkomna att använda myndighetens malldokument när de ska beställa egna informationsskyltar.
  • Ta bort askkoppar och liknande från entréer och inom miljöer som ska hållas rökfria, så att inte besökare tror att de får röka där.

Om någon, trots tillsägelse, röker på en plats där det inte är tillåtet, har du rätt att be personen lämna platsen.