Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stödpaket till det lokala näringslivet

Melleruds kommuns stödpaket till det lokala näringslivet

Från kommunens sida ser vi mycket allvarligt på följderna av spridningen av covid-19 och vill göra det vi kan för att underlätta för våra lokala företag. Kommunen vill stötta det lokala näringslivet och samtidigt ta hänsyn till att lagar och avtal följs samt att likabehandlingsprincipen beaktas. I nuläget innehåller stödpaketet följande åtgärder som även har diskuterats i samråd med Näringslivsrådet:

 

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

 • Generös hållning med anstånd för betalning av fakturor till lokala företag utifrån en individuell bedömning. Det avser fakturor gällande hyror, VA- och renhållningsavgifter, bygglov, dispensavgifter och alkohol-och tobaksavgifter. Möjlighet med anstånd gäller på fakturor som skickas ut till och med sista september.
 • Tidigarelägga betalningar till lokala avtalsleverantörer från 30 till 10 dagar.*
 • Tidigarelägga betalningar till lokala leverantörer utan avtal vid behov.*

*Kontakta ekonomienheten på ekonomi@mellerud.se

 

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

 • Hänsyn kommer att tas till rådande situation i ärenden avseende tidsfrister för tillsyn. Exempelvis senareläggning av tillsynsärenden som inte är kritiska och inte gäller fara för hälsa och säkerhet.

 

Åtgärder för att upprätthålla efterfrågan

 • Ansökningstiden för uteserveringar utökas tillfälligt från 31 mars till och med 30 september 2020. Om det inte är snö kan ansökningar godkännas även efter 30 september. En bedömning kommer att göras i varje enskilt fall.
 • Ingen taxa för uteservering tas ut för restauranger och butiker till och med 31 december 2020.

  Med uteservering avses även om en butik ansöker om att få flytta ut del av sin försäljning utomhus i direkt anslutning till butiken. Uteserveringar och butikernas försäljning ska även utformas för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Varje verksamhet ansvarar själv för att inhämta övriga tillstånd som kan behövas t.ex. polistillstånd.

  För mer information, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen på tel 0530-180 00.

 • Vi uppmanar medborgare och företag att handla lokalt och stödja vårt lokala näringsliv.

 

Åtgärder hos Dalslands Miljö- och Energiförbund:

 • Generös hållning med anstånd för betalning av fakturor för företag avseende årliga avgifter för tillsyn/kontroll enligt miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen.
 • Hänsyn kommer att tas till rådande situation, exempelvis genom anpassning av tillsynen och förlängda tidsfrister i ärenden.
 • Företag inom café- och restaurangbranschen kommer erbjudas rådgivning kring hur de kan anpassa sin verksamhet efter Folkhälsomyndighetens restriktioner för att minska smittspridning.

Vilka branscher har drabbats hårdast?
De branscher i Mellerud som enligt sammanställningen av kartläggningen har det svårast i nuläget är inom besöksnäringen, hotell och restaurang, handel och nu de senaste dagarna har även svar kommit in från industri tillverkning. Inkomsttappet är stort och inom tre månader fram i tiden kommer inkomsttappet bli betydligt större i de drabbade branscherna. Vi fortsätter att ha en nära dialog och kontinuerliga samtal med näringslivsrådets representanter för att följa utvecklingen och kunna informera näringslivet med kontinuerlig information.

Sammanställning av företagens påverkan av covid-19 pdf

 

Stöd och rådgivning

Vi bevakar kontinuerligt insatser som görs av stat, region och delregion (Fyrbodal) och förmedlar insatser riktade till näringslivet via kommunens hemsida, näringslivssidan på Facebook och via e-postutskick. Hör gärna av dig om du har några frågar om dessa stöd eller om du behöver hjälp med att hitta rätt väg just för ditt företag.

Via länken nedan informerar vi dig som är företagare om sidor med aktuell information om coronaviruset. Via dessa sidor kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad. Här hittar du bland annat information och länkar rörande krispaketet för svenska företag och jobb. Vi kan även hjälpa dig att komma i kontakt med Företagsakuten Fyrbodal om du är i ekonomisk knipa.

Melleruds kommuns näringslivsinformation kring Coronaviruset

För att ta del av åtgärderna kan lokala företag med behov kontakta oss med en begäran.

Publicerad: 15 april 2020