X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aktuell lägesbild 13 januari

I Melleruds kommun rapporterades det under föregående vecka 165 nya fall av covid-19 bland befolkningen. Det har skett en snabb, omfattande och mycket stor ökning i antalet fall den senaste tiden. Ökningen ses i hela regionen, i alla åldersgrupper.

covid-19