Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bidrag till sommarlovsaktiviteter 2021

Samtliga föreningar och organisationer med verksamhet i Melleruds kommun inbjuds härmed att söka medel för att ordna avgiftsfria och smittsäkra sommarlovsaktiviteter 2021 för barn och unga i åldern 6 - 15 år.

Enligt anvisningarna från Socialstyrelsen ska sommaraktiviteterna:

 • vara kostnadsfria för samtliga deltagare
 • ge deltagarna stimulans och personlig utveckling
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande
 • främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika sociala bakgrund
 • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna

 

Aktiviteterna som erbjuds ska vara öppna för alla

Det är inte möjligt att söka pengar för aktiviteter som i huvudsak riktar sig till den egna föreningens eller organisationens medlemmar, eller som förutsätter att deltagarna redan utövar den typ av aktivitet man söker pengar för.

Det är möjligt att rikta aktiviteten till en viss åldersgrupp, men inte att söka för aktiviteter som enbart riktar sig till flickor eller pojkar.

Ansökan ska vara Melleruds kommun tillhanda senast onsdag 9 juni. Den ska innehålla följande:

 • namn på sökande förening / organisation
 • adress till föreningen / organisationen
 • bankuppgifter för utbetalning
 • åldersgrupp aktiviteten riktar sig till
 • maximalt antal deltagare
 • datum för aktivitetens / aktiviteternas genomförande
 • beskrivning av aktiviteten / aktiviteterna
 • budget där de kostnader föreningen / organisationen söker bidrag för specificeras
 • kontaktperson för ansökan
 • kontaktpersonens telefonnummer
 • kontaktpersonens e-post

Ansökan görs här.

De aktiviteter som får bidrag presenteras på kommunens hemsida och officiella Facebooksida. Föreningen / organisationen ansvarar också för egen marknadsföring, samt att administrera anmälningar och att efter genomförd aktivitet lämna redovisning, inklusive en ekonomisk redovisning.

Vid frågor kontakta;

Glenn Nordling, folkhälsostrateg, på telefon 0530-181 03 eller e-post glenn.nordling@mellerud.se

Publicerad: 17 maj 2021