Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Börjar gräset se lite vildvuxet ut?

Melleruds kommun genomför nu ett projekt i syfte att öka den biologiska mångfalden på de ytor vi sköter. Kanske har du redan upptäckt att några av de ytor vi sköter börjar se lite väl vildvuxna ut. Vi har inte glömt bort att klippa gräset, utan vi låter ytorna bli till gräsängar för att öka den biologiska mångfalden.

Gräsängar

I samarbete med biodlarföreningen har vi valt ut ett antal gräsytor där vi klipper mer sällan. Örter och vilda blommor som redan finns i marken får då möjlighet att gå i frö och så småningom kan gräsytan övergå till äng. När ängen har blommat, slår vi ner gräset. Vid de ytor som har valts ut sätter vi upp skyltar så att du vet varför vi inte har klippt ner gräset.

 

Bina och den biologiska mångfalden

För att naturen och ekosystemen ska fungera och tåla förändringar behöver det finnas många olika naturtyper och många olika djur, växter och insekter. Denna mångfald är avgörande för människans överlevnad, för vi är beroende av ekosystemen för vår mat, rena luft, byggnadsmaterial och mycket annat. Ju fler arter, desto rikare biologisk mångfald och desto friskare och tåligare ekosystem. Den biologiska mångfalden ligger bakom maten på din tallrik, genom ekosystemtjänster som till exempel de processer och organismer som ger oss näringsrik jord att odla i eller pollinering av växter. Och det är här bin och humlor och många andra insekter hjälper till. Därför har Melleruds kommun valt att hjälpa våra pollinerande insekter genom att låta några ytor förvandlas till blommande ängar.  

 

Vad kan du göra för att öka mångfalden?

Om du vill göra något för att öka den biologiska mångfalden i din egen trädgård eller i din hyres- eller bostadsrättsförening finns det många möjligheter. Att anpassa den egna trädgården för att gynna den biologiska mångfalden är en värdefull naturvårdsinsats. Livet i trädgårdarna skapar tillsammans med de stora grönområdena en gemensam väv av grönska. De berikar de lokala platserna, men skapar också viktiga spridningsvägar för växter och djur.

 

Här några praktiska tips:

  • Bygg ett insektshotell tillsammans med barn eller barnbarn och välkomna naturens städare och pollinatörer.
  • Gör en kompost av löv och kvistar och lämna gärna någon del av trädgården lite ”vild” med buskar och högre gräs. Lövhögar är utmärkta viloplatser åt igelkottar och grodor under den kalla vintern.
  • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor. Välj växter som blommar och bär frukt under olika perioder av året, så att det finns mat åt insekterna under lång tid.
  • Lägg gärna en sandhög på en solig plats för att locka solitärbin och steklar. Om du lockar många insekter kan du skatta dig lycklig för då ökar du chanserna att få fina fruktskördar.
  • Lägg grova trädstammar på en solig plats så skapar du viktiga miljöer för svampar, insekter och djur.
  • Sätt upp fågelholkar, gärna olika modeller så att det passar olika arter.
  • Bygg en fladdermusholk och låt ihåliga träd stå kvar. Fladdermöss är utmärkta myggjägare! Tänk på placeringen, för de är lite känsliga för belysning.
  • Gör ett fågelbad och mata gärna fåglarna på vintern. Hur många arter kan du locka till din trädgård?
  • Anlägg en damm eller vattenrabatt med vattenväxter och stenar. Här kan trollsländor och groddjur trivas och ha sina barnkamrar.

 

Förutom förslagen ovan är det viktigt att inte använda kemiska bekämpningsmedel och att använda naturgödsel istället för konstgödsel.

Publicerad: 4 juni 2021