Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2021

Under september och oktober kommer brukare inom funktionshinderområdet att få svara på frågor om hur de upplever kvaliteten i verksamheten inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande, kommunikation och trivsel.
 
Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Syftet med undersökningen är att kvalitetssäkra verksamheterna och säkerställa att den enskilde får rätt stöd efter individuella behov och förutsättningar.

Alla aktuella verksamheter kommer att få information om undersökningen i god tid innan enkäterna erbjuds.

Om brukarundersökningen

Brukarundersökningen genomförs i hela landet av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Resultatet ska användas som underlag för att förbättra och utveckla verksamheten och kommer också att kunna användas för jämförelser över tid och mellan kommuner.  Resultaten kommer även att sammanställas och presenteras i verksamheterna och publiceras på kommunens hemsida under december månad.

I december 2021 kommer resultatet att publiceras i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.  

Publicerad: 1 september 2021