Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dalsland samverkar kring skuld-/ budgetrådgivning och dödsbohandläggning

Nu inleds en samverkan mellan de fem Dalslandskommunerna kring budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan och ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Två tjänster kommer att utgå från Mellerud med uppdrag att tillsammans tillgodose de samverkande kommunernas verksamhet inom området. 

förgätmigej

Samtal och besök kommer utifrån möjlighet och lämplighet genomföras digitalt, hembesök och i lokaler tillhandhållna av respektive kommun. För att underlätta för kommuninvånarna kommer besök/kontakt så långt som möjligt ske i respektive kommun.

Syftet med samverkan är att kunna samla resurserna och ha heltidstjänster för ökad kvalitet i handläggning och rättssäkerhet. Målsättningen är att minska respektive kommuns sårbarhet, korta ner väntetider samt ge utrymme och förbättrade förutsättningar för ett förebyggande och utåtriktat arbete.

För mer information eller frågor kan du kontakta:

Dalslandsgemensam budget-/skuldrådgivning och dödsbohandläggning
E-post: socialkontoret@mellerud.se
Telefon: 0530-180 55

Publicerad 20 maj 2022