Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dalslandskommunerna stärker samarbetet

Idag 8 december skrev ordförandena för kommunstyrelserna i de fem Dalslandskommunerna under en avsiktsförklaring för att öka samarbetet. Åmåls kommun är nu med i den nya samverkansmodellen Dalslandssamverkan, som tidigare kallades 4D-samverkan.

20231208 124532

Från vänster: Kommunalråden Ulla Börjesson (S) Färgelandas kommun, Michael Karlsson (M) Åmåls kommun, Stig Bertilsson (M) Bengtsfors kommun, Andreas Nilsson (M) Dals-Eds kommun, Ludwig Mossberg (M) Melleruds kommun. Foto: Josefine Kvarnåsen.

Syftet är att stärka den gemensamma kapaciteten och minska sårbarheten samt säkerställa kompetensförsörjningen. Genom samverkan fortsätter vi ge en god service och leverera välfärdstjänster med hög kvalitet till kommuninvånarna. Visionen för Dalslandsamverkan är ”Stolta, starka och självständiga Dalslandskommuner med gemensam kapacitet att möta framtiden.”

Samarbetet i Dalslandssamverkan bygger på frihet och frivillighet vilket innebär att kommunerna samverkar i olika omfattning och det finns en öppenhet för att samverka även med andra.

Samverkan sker i olika rättsliga former, beroende på syftet. Ett samverkansråd där kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd (eller motsvarande) från de ingående kommunerna ingår träffas regelbundet kring samverkansfrågor. Samverkansrådet är inte ett beslutande organ. Kommundirektörerna och samverkanssamordnare är stödfunktioner till rådet.

Fördelningen av kostnader kommer att variera för olika typer av samverkan. Hur kostnaderna fördelas anges i avtal för samverkan, reglemente, förbundsordning eller liknande för varje tillämpad samverkan.

Ludwig Mossberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Mellerud, ser möjligheterna som kommer med samverkan:

- Samverkan mellan kommunerna är avgörande för att klara vissa av framtidens utmaningar. Det gläder mig och oss att Åmåls kommun nu på riktigt ansluter till samarbetet i Dalsland, det kommer göra oss alla starkare. Denna avsiktsförklaring gör att vi har en grund att stå på och ett gäng verktyg att använda oss av. Nu gäller det bara att politiken stakar ut riktningen för hur, och till vad dessa verktyg ska användas.

Ulf Rexefjord (SD), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande i Mellerud, ser positivt på samverkan med Dalslandskommunerna:

- Vi ser med glädje på att fler kommuner ansluter sig och ser de potentiella fördelar samarbetet innebär. Navigerar vi rätt i detta så finns det helt klart vinster för våra medborgare och verksamheter. Ska vi kunna klara välfärdsuppdragen på ett bra sätt som små kommuner i framtiden behöver vi nog gå den här vägen och samverka mera och dela på resurser när vi kan, där vi kan och där vi bedömer det som lämpligt. En aktiv och handlingskraftig politik kommer att krävas i arbetet, så vi gör rätt saker för rätt kommun.

Bakgrund

Samverkan kring olika frågor och inom olika verksamhetsområden har skett mellan Dalslandskommunerna under lång tid. Exempel som kan nämnas är Campus Dalsland, Visit Dalsland och samverkan inom socialtjänstområdet.

Kommunstyrelsens ordförande (KSO) för Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun, Melleruds kommun och Åmåls kommun gav den 29 september 2017 kommuncheferna i uppdrag att utreda en utökad samverkan mellan kommunerna.

Våren 2022 beslutade kommunfullmäktige i Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner att intensifiera samverkansarbetet och antog ”Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D”. Utvecklingen därefter är påtaglig, både det strukturerade samarbetet och den relationsbundna samverkan har stärkts.

Åmåls kommun har fortsatt att aktivt vara en värdefull part i samverkan med 4D-kommunerna inom många verksamhetsområden. Våren 2023 väcktes frågan om att ta fram en ny avsiktsförklaring avseende samverkan inkluderande Åmål, som de fem Dalslandskommunerna ställer sig bakom. Benämningen på samverkansmodellen blir nu ”Dalslandssamverkan”.

Publicerad 8 december 2023