Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Earth Hour 2021

Lördag den 27 mars klockan 20.30 startar Earth hour, världens största miljömanifestation. Släck under en timme och ta ställning för planeten!

Den biologiska mångfalden, det vill säga djur, arter och den omgivning som de lever i, har påverkats av de förändringar som skett på grund av människan. Tillsammans kan och måste vi hitta en livsstil där vi lever hållbart – för människan, djuren och naturen. Vi måste sätta fokus på att ta hand om vårt enda hem – planeten.

 

Nedsläckning 27 mars

Melleruds kommun har under flera år uppmärksammat Earth hour och i år planerar vi att släcka fasadbelysningen på många av kommunens och Mellbos fastigheter. Några av de byggnader som kommer att släckas ner är Kulturbruket, Rådaskolan, kommunförrådet och andra kommunala byggnader. Många av kommunens verksamheter planerar också att släcka ner belysningen inomhus. Kommunen kommer även att tända upp marschaller i södra och norra rondellen.

 

Vad kan du göra?

På relativt kort tid har klimatfrågan gått från relativt okänd till något som alla är väl medvetna om. Men hur kan du själv bidra? För att få en hållbar framtid behöver klimatutsläppen hejdas och den snabba minskningen av biologisk mångfald stoppas. Börja med att fundera över din livsstil och vad du kan göra. Kanske kan du starta en ny god vana?

www.wwf.se/earthour kan du lära dig mer om hur du kan vara med och göra skillnad.

 

Är du med?

Publicerad: 25 mars 2021