Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fortsatt försiktighet vid uthyrning av kommunens lokaler från 15 september

Från och med den 15 september kan föreningar och företag åter igen hyra Melleruds kommuns idrottsanläggningar och lokaler. Rådahallens lokaler är tillgängliga att bokas från den 6 september. Den som bokar en lokal ansvarar för att deltagarna kan följa myndigheternas rekommendationer och råd för att skydda sig själva och andra mot covid-19. Kommunens anvisningar för uthyrning av lokaler ska även följas.  

Som en av många åtgärder för att förhindra smittspridningen av covid-19, har kommunen inte hyrt ut lokaler till föreningar, organisationer eller privatpersoner sedan november 2020. Ett undantag har varit uthyrning av lokaler för organiserad idrottsverksamhet för ungdomar födda 2002 eller senare. Från den 6 september kan Rådahallens lokaler bokas och kommunens övriga lokaler kan bokas från och med den 15 september av föreningar, organisationer och privatpersoner. Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19.  

Allas ansvar för minskad smittspridning

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Den som bokar lokalen (arrangör, förening, organisation eller privatperson) ansvarar för att se till att verksamheten följer lagar, regler samt myndigheternas råd och rekommendationer.

Tänk på att:

 • Undvik att vara nära andra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid
 • Umgås om möjligt utomhus och i mindre grupper
 • Håll avstånd till andra människor
 • Stanna hemma om du är sjuk, även vid milda symtom
 • Visa hänsyn, särskilt till personer i riskgrupper
 • Besökare har ett ansvar att följa arrangörens eller verksamhetens anvisningar
 • Tvätta händerna eller använd handdesinfektion

 

Aktuella anpassningar för föreningar, organisationer och privatpersoner

Folkhälsomyndigheten har tagit fram anpassningar, råd och rekommendationer som ska följas när man hyr en lokal av kommunen.

Verksamhetens ansvar:

 • Sätt upp information.
 • Markera avstånd på golvet
 • Möblera om eller skapa på annat sätt utrymme för att undvika trängsel
 • Genomföra åtgärder som säkerställer avstånd och krav på att ge information om smittskyddsåtgärder
 • Erbjud digitala alternativ
 • Erbjud möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjud handdesinfektion

 

Arrangemang inomhus (till exempel idrottshall eller teaterlokal)

 • Max 50 personer inomhus om det inte finns anvisad sittplats
 • Max 300 personer inomhus om det finns anvisad sittplats. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer.
 • I alla lokaler gäller att det inte får vistas mer än hälften av det antal personer lokalen är dimensionerad för. Exempelvis får det inte vistas med än 10 personer i en möteslokal dimensionerad för 20 personer för att alla ska kunna hålla avstånd.

 

Arrangemang utomhus

 • Max 600 personer om det inte finns anvisad sittplats (motionslopp och liknande 900 personer)
 • Max 3000 personer om det finns anvisad sittplats. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer.

 

Särskilt för idrottslokaler:

 • Överväg träning utomhus så länge som det är möjligt
 • Viktigt att hålla avstånd till varandra
 • Dela upp i och utför aktiviteten i mindre grupper
 • Undvik nära kontakt
 • Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt
 • Dela inte utrustning med varandra. Detta kan gälla vattenflaskor, instrument mm som kan överföra saliv
 • Res till och från aktiviteten på ett sätt som minimerar risken för smitta
 • Ingen generell begränsning i antal deltagare (dock vid arrangemang)
 • Vid arrangemang: Max 50 personer inomhus om det inte finns anvisad sittplats
 • Vid arrangemang: Max 300 personer inomhus om det finns anvisad sittplats. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer.

 

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Publicerad: 6 september 2021