Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hemvården byter namn till hemtjänst

Den 1 maj byter hemvården namn till hemtjänst. Namnbytet sker för att det ska bli tydligare att skilja på hemtjänst och hemsjukvård.

hemtjänst

Namnändringen kommer inte att innebära några förändringar för personer med hemtjänst eller hemsjukvård. Områdena kommer att vara desamma förutom namnbytet från exempelvis Hemvården Södra till Hemtjänsten Södra.

Hemtjänst och hemsjukvård

Hemtjänst och hemsjukvård är två olika typer av tjänster som tillhandahålls för personer som behöver vård och omsorg i hemmet.

Hemtjänst innefattar olika typer av hjälp i hemmet, såsom städning, matlagning, personlig hygien och påminnelser om medicinering. Hemtjänst ges vanligtvis till äldre personer eller personer med funktionshinder som inte längre kan ta hand om sig själva helt på egen hand. Hjälpinsatserna är biståndsbedömda, vilket innebär att personer får ansöka om insatser hos en biståndshandläggare i kommunen.

Hemsjukvård är en medicinsk vård som ges av sjuksköterskor och annan medicinsk personal i ordinärt boende eller särskilda boendeformer. Vården som bedrivs är allt från enkel sjukvård till vård som annars skulle kräva sjukhusvård och omfattar alla åldersgrupper samt även i livets slutskede.

På vår webbplats mellerud.se kan du läsa mer om hemtjänsten i Melleruds kommun

Publicerad 18 april 2023