Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Låga flöden i Upperudsälvens avrinningsområde

Vattenläget i norra Dalsland har försämrats sedan i våras på grund av låga nederbördsmängder och nivåerna är nu låga i stora delar av Upperudsälvens vattensystem. Regleringen i dessa sjöar samordnas av Stora Le vattenregleringsföretag. Vattennivån ligger fortfarande inom de gränser som anges i vattendomarna.

Det finns en älvsamordningsgrupp för Upperudsälven där kraftbolag och andra verksamhetsutövare, kommuner och Länsstyrelsen ingår. I älvsamordningsgruppen följs vattenläget upp kontinuerligt och vi stämmer av för att hantera situationen på bästa sätt utifrån förutsättningarna.

När det gäller flödet menar SMHI att situationen just nu påminner mycket om åren 1991, 1992 och 1993, medan det år 2017 var ännu lägre flöden än nu.

Intressenterna i samordningsgruppen jobbar för att balansera tillrinning och avtappning i hela
Upperudsälven. Det varma vädret gör att det samtidigt är stor avdunstning från vattendragen. Alla har en stor vilja att i samverkan lösa upp en svår och komplex situation.

Läs mer om vattenläget i länet på Länsstyrelsens webbplats.

Läs mer om läget på Dalslands Kanal på deras webbplats

Kontakt

Melleruds kommun
Anna Granlund
0530-181 18
anna.granlund@mellerud.se

Stora Lees vattenregleringsföretag
Per Andreasson
0730-69 26 64
per1.andreasson@vattenfall.com

Publicerad 30 juni 2022