Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medborgarenkät – vad tycker du om tryggheten i Mellerud?

Nu har du som bor i Melleruds kommun möjlighet att tycka till om tryggheten och vilka områden du tycker att polisen ska arbeta med under 2022. Utifrån en arbetsmodell som heter Medborgarlöfte arbetar Melleruds kommun tillsammans med lokalpolisområde östra Fyrbodal, för att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalsamhället.

 I arbetet med att ta fram ett Medborgarlöfte gör kommunen och polisen gemensamma lägesbilder, där information inhämtas från många olika källor. Medborgardialogerna är en viktig sådan källa. Den gemensamma lägesbilden i kommunen ligger sedan till grund för nästa års medborgarlöfte. Ett Medborgarlöfte är ett åtagande gentemot medborgarna som polis och kommun gör i samverkan, gärna även med andra samverkansparter. Denna arbetsmodell handlar i grund och botten om att lyssna på vad du som bor och verkar i Mellerud upplever som viktigt, för att du ska känna dig trygg och säker.

Nu har du chansen att påverka hur polis och kommun kan samverka i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet genom att fylla i en enkät. Enkäten tar bara några minuter att fylla i. Vi behöver dina erfarenheter, din kunskap och dina åsikter. Du kan svara på enkäten fram till och med den 31 oktober.

Medborgardialog Mellerud enkät

Tack för visat engagemang!

Publicerad: 4 oktober 2021