Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melleruds kommun deltar i Vi-projektet

Melleruds kommun deltar i Vi-projektet som har som mål att unga som varken arbetar eller studerar ska äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier. Projektet ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Antalet unga som varken arbetar eller studerar (uvas) ökar i Västra Götaland. Att stå utanför samhällets traditionella sysselsättningar kan vara väldigt påfrestande för individen. Samhället å sin sida går miste om de kunskaper och de personliga resurser som ungdomarna besitter.

Vi-projektet arbetar med de faktorer som sätter käppar i hjulet för att uvas potential ska kunna komma till sin fulla rätt. Vi vill i samråd med ungdomarna förbättra förutsättningarna för att unga utan sysselsättning ska kunna närma sig arbetsmarknaden, få bättre hälsa samt känna makt över sin framtid.

I Mellerud arbetar en lokal reflektionsgrupp med att stärka samverkan kring målgruppen och även kunna erbjuda ungdomen rätt insats i rätt tid på vägen till en anställning eller studier.

Vi-projektet ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av Europeiska socialfonden. Samverkande i projektet är kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad, Rädda Barnen, fem folkhögskolor, vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och Vänersborg, Högskolan Väst, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet samt 19 kommuner. Målet är att nå 1 000 unga under de två år som projektet varar.

Läs mer om Vi-projektet på VGR Folkhögskolor

Publicerad: 28 april 2021