X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melleruds kommun lyfter i årets ranking av företagsklimat

Svenskt Näringsliv har presenterat resultatet från årets undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Melleruds kommun placerar sig på plats 101 i kommunrankningen och lyfter därmed 26 platser från föregående år. Den årliga rankningen visar att företagarnas generella omdöme om företagsklimatet i Mellerud ökar.

Diagram

Svenskt Näringsliv har presenterat resultatet från årets undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Melleruds kommun placerar sig på plats 101 i kommunrankningen och lyfter därmed 26 platser från föregående år. Den årliga rankningen visar att företagarnas generella omdöme om företagsklimatet i Mellerud ökar.

Rankingen som är en sammanslagning av två delar, enkät och statistik, visar att det generella omdömet från företagarna om företagsklimatet i Mellerud ökat vilket har resulterat i ett lyft på 26 placeringar från plats 127 till 101. Företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Melleruds kommun är 3,7 vilket ger oss en delad förstaplats bland kommunerna i Fyrbodal tillsammans med Dals-Eds och Tanums kommuner. 

- Resultatet gläder mig väldigt mycket. Mellerud är på väg åt rätt håll, men det finns fortfarande mycket kvar att göra, säger Morgan E Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Melleruds kommun. 

För enkätdelen har kommunen enligt företagarna förbättrats inom alla områden men mest inom service och bemötande samt konkurrens från kommunens verksamheter. De faktorer som ökat mest hos företagarna utifrån enkäten är attityden från kommunpolitikerna till företagande och kommunens dialog med företagare från tjänstemän och beslutsfattare.

Vad kommunen gör för att utveckla företagsklimatet 

Melleruds kommun arbetar på flera olika sätt för att förbättra och utveckla företagsklimatet. Under pandemin har vi haft en nära dialog med näringslivet genom näringslivsrådet. Ett stödpaket togs även fram för det lokala näringslivet med åtgärder för att underlätta för våra lokala företag i kommunen. I medborgarlöftet 2021 har polisen och kommunen arbetat med trygghetsskapande arbete för att göra Mellerud säkert för både vårt näringsliv och invånare. Under hösten kommer detta arbete att fortsätta samt att ett fokus ligger på att ta fram handlingsplaner och kommunicera om aktiviteter kopplade till näringslivsstrategin. Ett viktigt arbete är att införa en företagslots där företagen har en väg in i kommunen. 

Om undersökningen 

Svenskt Näringsliv gör årligen en kommunrankning av företagsklimatet. I 2021 års enkät har 32 000 företagare i Sverige tyckt till om företagsklimatet i sin kommun. Områden som betygssätts är kommunernas service och myndighetsutövning till företag, attityder och förutsättningar till företagande samt brottslighet mot företagande.

Till rankningen om företagsklimat 2021