X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Överväg om besök till kommunens särskilda boenden inklusive korttidsenheten är nödvändigt just nu

På grund av den höga smittspridningen i kommunen som även påverkar socialförvaltningens verksamheter behöver vi hjälpas åt att skydda de som är mest utsatta i våra verksamheter.

Vi ber dig som närstående att överväga om besök till kommunens särskilda boenden inklusive korttidsenheten är nödvändigt just nu. Om du som närstående ändå vill komma ber vi er att komma så få personer som möjligt samt följa de hygieninstruktioner som finns i alla entréer på respektive boende. Generellt gäller att stanna hemma vid symtom samt hålla avstånd till personal och boende.  

Tack för att du visar hänsyn.