Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök pengar till lovaktiviteter 2021

Efter att regeringen har beslutat om ett riktat statsbidrag för 2021 har nu Melleruds kommun ansökt om medel för att föreningar och kommunala verksamheter ska kunna arrangera avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6-15 år för höstlovet eller jullovet 2021.

Enligt anvisningarna från Socialstyrelsen ska aktiviteterna:

 • vara kostnadsfria för samtliga deltagare
 • ge deltagarna stimulans och personlig utveckling
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande
 • främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika sociala bakgrund
 • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna

Aktiviteterna som erbjuds ska vara öppna för alla.

Det är inte möjligt att söka pengar för aktiviteter som i huvudsak riktar sig till den egna föreningens eller organisationens medlemmar, eller som förutsätter att deltagarna redan utövar den typ av aktivitet man söker pengar för.

Det är möjligt att rikta aktiviteten till en viss åldersgrupp, men inte att söka för aktiviteter som enbart riktar sig till flickor eller pojkar.

Hur man ansöker om bidraget

Ansökan skickas via e-post till glenn.nordling@mellerud.se eller per post till Melleruds kommun, 464 80 Mellerud. Märk kuvertet ”Lovaktiviteter 2021”.

Ansökan ska innehålla följande information:

 • namn på sökande förening / organisation
 • adress till föreningen / organisationen
 • bankuppgifter för utbetalning
 • åldersgrupp aktiviteten riktar sig till
 • maximalt antal deltagare
 • datum för aktivitetens / aktiviteternas genomförande
 • beskrivning av aktiviteten / aktiviteterna
 • budget där de kostnader föreningen / organisationen söker bidrag för specificeras
 • kontaktperson för ansökan
 • kontaktpersonens telefonnummer
 • kontaktpersonens e-post

Ansökan ska vara Melleruds kommun tillhanda senast fredag 15 oktober.

De aktiviteter som får bidrag presenteras på kommunens hemsida och officiella Facebooksida. Föreningen / organisationen ansvarar också för egen marknadsföring, samt att administrera anmälningar och att efter genomförd aktivitet lämna redovisning, inklusive en ekonomisk redovisning.

Kontakt

Glenn Nordling, folkhälsostrateg, telefon 0530-181 03, e-post: glenn.nordling@mellerud.se

Publicerad: 14 september 2021