Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Covid-19: Det här gäller från och med den 29 september

Här finns en sammanställning av vilka föreskrifter, råd och rekommendationer kring covid-19 som gäller från och med den 29 september.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Från och med den 29 september gäller följande:

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  1. hålla avstånd till andra människor, och
  2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även testa sig.

Rekommendationerna kring det förändras inte: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (Folkhälsomyndigheten)

Hur länge bör jag stanna hemma vid symtom?

Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är konstaterat sjuka i covid-19, förändras inte den 29 september 2021. Det gäller även förskolebarn med milda symtom: Hur länge bör jag stanna hemma? (Folkhälsomyndigheten)

Rekommendation till alla som reser in i Sverige

Rekommendationen om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige gäller till och med den 31 oktober: Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Fullvaccinerade är undantagna.

Information till skolor och förskolor

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer.

Information om vad som gäller för skolverksamheterna framöver (Folkhälsomyndigheten)

Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19

Framöver behöver verksamheter och individer utgå från sitt generella ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar.

Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Smittspårning av covid-19

Det är fortsatt viktigt med smittspårning och förhållningsregler till personer i hushåll där någon har covid-19.

Rekommendationer och vägledning om det gäller tills vidare: Smittspårning av covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Information till arbetsgivare

Även framöver har arbetsgivare ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen.

Information till arbetsgivare (Folkhälsomyndigheten)

Föreskrifter, rekommendationer och råd som tas bort den 29 september

Rekommendationen att om möjligt arbeta hemma

Tidigare föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19 (HSLF-FS 2020:12) som gällt sedan april 2020.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar (HSLF-FS 2021:2)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen (HSLF-FS 2020:37)

Publicerad 29 september 2021