Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melleruds kommun inbjudna att tala på Internationella funktionshinderdagen 2021

Den 1 och 2 december uppmärksammade Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet den Internationella funktionshinderdagen 2021 genom att bjuda in till en digital nationell samling. Representanter från Melleruds kommun blev inbjudna att tala om kommunens arbete med tillgänglighet.

tillgänglighet-2021

Den 1 och 2 december uppmärksammade Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet den Internationella funktionshinderdagen 2021 genom att bjuda in till en digital nationell samling. Ledande experter och verksamheter delade med sig av sin kunskap, metoder och goda exempel för att stärka kommunalt och regionalt funktionshinderspolitiskt arbete.

Under 2020 togs en policy och en handlingsplan för arbetet med tillgänglighet i Melleruds kommun fram tillsammans med representanter från kommunala funktionshinderrådet och alla kommunens förvaltningar, bolag och sakkunniga. Inför den nationella konferensen den 1-2 december blev Melleruds kommun tillfrågade av arrangörerna att dela med oss av arbetsprocessen med att ta fram policyn och handlingsplanen som ett gott exempel. Representanter från Melleruds kommun som presenterade kommunens arbete med tillgänglighet på den nationella konferensen var enhetschefen Anna Granlund tillsammans med före detta sektorchefen Anette Karlsson

Nationell samling: Internationella funktionshindersdagen 2021 (Länsstyrelsen)

Publicerad 3 december 2021