Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nu utvecklar vi Melleruds platsvarumärke

Nu startar arbetet med att ta fram ett platsvarumärke för hela Melleruds kommun som geografisk plats. Syftet med projektet är att tillsammans med alla som bor, verkar och besöker Mellerud, skapa en gemensam bild över vad vi förknippar vår plats med och som bidrar till att öka stoltheten och attraktionskraften för hela kommunen. Den bilden ska senare kunna användas för att marknadsföra Mellerud som plats på olika sätt.

Pratbubbla med texten Ge din bild av Mellerud

Nu startar arbetet med att ta fram ett platsvarumärke för hela Melleruds kommun som geografisk plats. Syftet med projektet är att tillsammans med alla som bor, verkar och besöker Mellerud, skapa en gemensam bild över vad vi förknippar vår plats med och som bidrar till att öka stoltheten och attraktionskraften för hela kommunen. Den bilden ska senare kunna användas för att marknadsföra Mellerud som plats på olika sätt. 

Alla platser har ett varumärke, oavsett om man vill eller inte. Det består av den samlade bilden som alla som bor och verkar på platsen ger av sin plats. Idag konkurrerar alla platser med varandra om besökare, invånare, evenemang, investeringar och etableringar – något som ligger till grund för ett gott samhälle.  

- Syftet med platsvarumärkesarbetet i Mellerud är att skapa ännu bättre förutsättningar för Mellerud som attraktiv plats. Vi vill tillsammans med övriga aktörer som bor, verkar och besöker Mellerud skapa ett gemensamt och tydligt ramverk för den fortsatta utvecklingen och marknadsföringen av vår plats, säger Jenni Hagman, näringslivsutvecklare och projektledare, Melleruds kommun.   

Ett framgångsrikt platsvarumärke används av många företag och organisationer på platsen. Det ägs av alla som vill berätta om sin plats. Under hösten kommer en idéprocess att genomföras för att involvera medborgare, företag och föreningar i formandet av platsvarumärket Mellerud. Arbetet kommer inkludera workshops, dialoger, enkäter och möten för att samla in uppfattningar och inspel kring synen på Mellerud och vad vi tillsammans vill berätta om platsen. Efter insamlingsarbetet kommer en varumärkesplattform att utformas och en visuell identitet för platsen Mellerud att arbetas fram. Varumärkesplattformen kommer att ägas och kan användas av alla som vill berätta om platsen Mellerud. 

- Det är viktigt att vi nu tillsammans formulerar vad Mellerud står för och hur vi vill att vår kommun ska marknadsföras, säger kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson (C). 

- Vi behöver stärka Melleruds varumärke, inte minst för potentiella inflyttare.   

Kommunens roll är att samordna arbetet men för att det ska bli bra, behövs det ett engagemang från alla som bor och verkar i kommunen. Till delar av arbetet får vi hjälp av en extern konsult, Lena Leigert, som har en lång erfarenhet i framtagandet av flera varumärkesplattformar i kommuner och driver företaget Kreafon sedan 2001. 

Läs mer om platsvarumärket Mellerud

Publicerad 1 november 2021