Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SMHI inför nytt vädervarningssystem 26 oktober

Den 26 oktober inför SMHI ett nytt vädervarningssystem som innebär att klass 1-, klass 2- och klass 3-varningarna försvinner. I stället för siffror används symboler och färgerna gul, orange och röd. Röd varning är den allvarligaste. Varningarna kan anpassas efter lokala förhållanden och blir därmed mer relevanta och användbara.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

Det nya systemet innebär att klass 1-, 2- och 3-varningar upphör. Vädervarningarna benämns i stället gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning. Varje varningsnivå markeras också med en särskild symbol som kan tolkas även av den som har svårt att tyda färger.

Vilken är skillnaden jämfört med dagens vädervarningar?

En klass 1-varning för snöfall av dagens typ utgår oftast från nationella kriterier. Då innebär en förväntad snömängd en viss varningsklass, oavsett var i landet den kommer. I det nya systemet kan en vädervarning utfärdas för ett mindre geografiskt område, eftersom förutsättningarna kan variera.

Vad betyder de nya vädervarningarna?

Gul varning

Gul varning

Vad ska du göra?

Var uppmärksam – särskilt på väderkänsliga platser.

Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor eller vistas i ett utsatt område eller tillhör en riskgrupp.

Det förväntade vädret kan innebära

Konsekvenser för samhället.

Vissa risker för allmänheten.

Vissa skador på egendom och miljö.

Störningar i en del samhällsfunktioner.

Orange varning

Orange varning

Vad ska du göra?

Undvik att exponera dig för vädret.

Vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära

Allvarliga konsekvenser för samhället.

Allvarliga skador på egendom och miljö.

Störningar i samhällsfunktioner.

Röd varning

Röd varning

Vad ska du göra?

Avstå helt från att exponera dig för vädret.

Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära

Mycket allvarliga konsekvenser för samhället.

Stor fara för allmänheten.

Mycket allvarliga skador på egendom och miljö.

Omfattande störningar i samhällsfunktioner.

Få vädervarningar i mobiltelefonen

Vädervarningarna publiceras på SMHI:s webbplats. Via SMHI:s app går även att få lokala och regionala vädervarningar som push-notiser direkt i mobiltelefonen.

SMHI:s webbplats.

SMHI:s app SMHI Väder för androidtelefoner på Google Play.

SMHI:s app SMHI Väder för Iphone i Apple Store.

Läs mer om det nya vädervarningssystemet på SMHI:s hemsida

 

Publicerad 26 oktober 2021