Familjebehandling

Att vara människa är inte alltid så enkelt, man kan känna sig ensam i sin livssituation. Man kan då vara i behov av råd och stöd, att ha någon som lyssnar och förstår. 

Att vara förälder innebär ofta glädje, men det kan ibland även kännas svårt. Man kan då behöva stöd i sin föräldraroll och det stödet finns att få i olika former. 

Du som förälder, anhörig eller har andra behov av stöd är välkommen att höra av dig till familjebehandlarna i Öppenvårdsgruppen IFO via telefon eller email för råd, stöd och/eller tidsbokning.

Exempel på familjebehandlarnas verksamheter

Du kommer i kontakt med Familjebehandlare genom:

  • Att själv höra av dig för Rådgivning och stöd. 
    - Upp till 5 Råd och stödsamtal som sker utan dokumentation, omfattas av sekretess, du förbinder dig inte till något och samtalen är kostnadsfria.  

Eller

  • Beslut om insats från socialsekreterare på Barn och Unga. 
    - Insats som är beviljad av socialtjänsten dokumenteras, omfattas av sekretess och är kostnadsfria. 

Ibland kan man som medmänniska, förälder, barn- eller unga behöva någon utomstående som lyssnar på ens oro, en person som också kan ge råd och stöd. 

Oron kan handla om både mindre och större problem, exempelvis familjekonflikter, oro för andra eller sig själv, att vara förälder, olika problematik såsom missbruk eller annat som kan vara svårt att stå ensam i.

Oavsett om du är barn, förälder eller anhörig är du välkommen att kontakta oss via telefon eller email för rådfrågning, tidsbokning eller övriga ärenden.

Råd och stöd är frivilligt och sker utan att samtalen dokumenteras. 

Vi som arbetar som familjebehandlare har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Vi träffas i Individ- och Familjeomsorgens lokaler för samtal.

Familjebehandlare kontaktar dig skyndsamt, om du försökt nå Öppenvårdsgruppen utan resultat.

Om Öppenvårdsgruppen får kännedom om eller misstänker att barn far illa (exempelvis om barn utsätts för våld av sina föräldrar) har Öppenvårdsgruppens personal anmälningsskyldighet gentemot socialnämnden (enligt 14 kap 1c Socialtjänstlagen). 

Om det blir aktuellt för Öppenvårdsgruppen att göra en anmälan till socialnämnden blir ungdomen/vårdnadshavarna informerade om detta.

Välkomna!

Kontakta oss

Familjebehandlarna
Telefon: 0530-181 70
Österrådagatan 13B
Mellerud

E-post:

familjebehandlarna@mellerud.se

oppenvardsbehandlarna@mellerud.onmicrosoft.com

Sidan uppdaterades 16 november 2021