Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Kommunens ansvar för personer med psykisk funktionsnedsättning stärktes i samband med att psykiatrireformen genomfördes 1995. Avsikten var att förbättra den enskildes livssituation på flera viktiga områden.
Kommunens utökade ansvar avser boende, sysselsättning/arbete och rehabilitering.

Deltagande i psykiatriverksamheten förutsätter en begäran om vårdplanering från regionens slutenpsykiatri, alternativt psykiatriska öppenvårdsmottagningen eller socialtjänsten, varefter en individuell vårdplan upprättas. Bistånd kan ges i form av SoL eller LSS-beslut. Psykiatriverksamheten består av tre verksamheter.

Lotsen och Nystart (dagverksamhet)

Individuell vårdplanering och regelbunden uppföljning av vårdplan, fysisk träning, sysselsättning, resor/studiebesök, stödsamtal, massage, utbildning, social ADL. Stöd kan ges vid besök hos Försäkringskassa, arbetsförmedling samt läkare med mera.
Det finns även beroendegrupp för deltagare i verksamheten med drogproblem samt temagrupp med bearbetning av ångest, oro med mera.

Axet (trygghetsboende/satellitstöd)

I stödet ingår individuell vårdplanering och regelbunden uppföljning av vårdplan, stöd och träning i boendet samt deltagande i Villa Kvarnens verksamhet. Satellitstöd har samma innehåll men ges i brukares egna bostad.

Boendestöd

Boendestöd är beslut enligt SOL och ges i brukarens egna bostad utan att man har tillgång till Axets gemensamhetslokaler.

Sidan uppdaterades 31 maj 2022