Färdtjänst

Färdtjänst (och riksfärdtjänst) är en del av den ordinarie kollektivtrafiken men körs med särskilda fordon – ofta personbilar eller mindre bussar. 

Melleruds kommun har, i likhet med de flesta kommunerna i länet, överlämnat till Västtrafik AB att upphandla och administrera färdtjänsten. Kommunen ansvarar för tillståndsgivningen via Färdtjänsthandläggaren.

Vad krävs för att få tillstånd?

Färdtjänst kan, efter tillståndsprövning enligt lagen om färdtjänst (SFS 1997:736), beviljas person som är folkbokförd i kommunen och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. I Melleruds kommuns riktlinjer för tillämpning av färdtjänst och riksfärdtjänst finns mer information.

Det är ditt funktionshinder, inte tillgång till buss eller förmåga att köra eget fordon, som avgör ifall du har rätt till färdtjänst. För att kunna styrka ditt behov, behöver du alltid lämna in ett läkarutlåtande tillsammans med din färdtjänstansökan.

Egenavgifter i färdtjänsten 2023

Din resekostnad beräknas utifrån hur långt du reser. Från och med 1 april 2023 ligger grundavgiften på 55 kr och för den avgiften kan du resa 10 kilometer. Varje fullgjord kilometer därutöver kostar 3 kr per kilometer. Dessa avgifter fastställs av kommunfullmäktige. Du betalar din egenavgift direkt till taxichauffören när du reser. 

Även riksfärdtjänstens egenavgifter är avståndsbaserade. Dessa avgifter fastställs nationellt. Läs mer om riksfärdtjänstens avgifter här (extern sida).

Egenavgifterna för färdtjänstresor är desamma oavsett tillståndshavarens ålder. 

Färdtjänstresa under jul- och nyårshelgerna

Det är många som vill resa med färdtjänst i jul, särskilt på julafton. Boka din resa för julhelgen mellan den 1 och 15 december för en garanterad plats. Senare
bokningar sker i mån av plats. Resor under jul och nyår (24–26/12 och 31/12–1/1) kan endast bokas via telefon 020-91 90 90

Vill du veta mer?  

Har du frågor är du välkommen att vända dig till färdtjänsthandläggaren på telefonnummer 0530-189 02. Telefontid är vardagar 08.30 – 11.30. 

Rondell
Kontakta oss

Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0530-189 02

Telefontid:

måndag-fredag 08.30-11.30

Sidan uppdaterades 24 november 2023