Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrins verksamheter riktar sig till personer med psykisk ohälsa, psykisk  funktionsnedsättning och/ eller kognitiv funktionsnedsättning. Socialpsykiatrin i Mellerud består av tre olika verksamheter: Lotsens dagverksamhet, boendestöd och särskilt boende.

Lotsen (dagverksamhet)

Om du har en psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa eller upplever ensamhetsproblematik är du välkommen till Lotsens dagverksamhet

Lotsens dagverksamhet är en öppen verksamhet vilket innebär att du inte behöver ett beslut från socialtjänsten för att delta

På grund av covid-19 så har vi begränsat antal deltagare på Lotsen per tillfälle, du är välkommen att kontakta oss på telefonnummer 070- 73 53 64 5 om du önskar att besöka oss.

Det finns möjlighet för dig att göra ett studiebesök på Lotsen utanför befintliga öppettider om du känner dig osäker inför nya sammanhang. Ring ovanstående telefonnummer för att boka ett studiebesök med personal.

På Lotsens dagverksamhet erbjuder vi olika aktiviteter och meningsfull sysselsättning i samråd med dig som deltagare.

Aktiviteter som vi erbjuder:

 • Trädgårdsarbete. Vi har stor trädgård samt ett växthus. Vi gör även saft och sylt på våra egna bär och frukter från trädgården 
 • Enklare snickeri 
 • Bordtennis
 • Skapande verksamhet med bland annat pyssel, måleri och syslöjd
 • Bakning
 • Gemensam matlagning till självkostnadspris
 • Sällskapsspel
 • Vilorum med böcker
 • Datarum
 • Högtidsfirande
 • Husmöten där alla är välkomna att delta. 

Boendestöd

Boendestöd är en insats enligt SOL som ges i den enskildes egna bostad utifrån individuella behov.  I boendestödsteamet arbetar personal alla dagar i veckan.  
 
Personal som besöker dig i hemmet har som uppgift att motivera och stötta dig i din vardag så att du kan känna dig trygg, aktiv och leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet är motiverande och ska leda till att du kan leva så självständigt som möjligt.  
 
Exempel på boendestödinsatser kan vara stöttning med: 

 • Att skapa sociala kontakter  
 • Att utveckla och träna dina egna förmågor och färdigheter 
 • Motiverande samtal
 • Struktur i vardagen  
 • Planering
 • Kontakt med myndigheter
 • Att hitta en meningsfull sysselsättning
 • Handling
 • Tvätt
 • Promenader
 • Matlagning

Så ansöker du

För att ansöka om boendestöd vänder du dig till biståndsenheten i Melleruds kommun och ber om att få prata med en biståndshandläggare. 
Du kan komma i kontakt med en biståndshandläggare via följande telefonnummer: 0530-181 50.  
 
Biståndshandläggaren kommer att ställa frågor och du berättar om dina behov och önskemål. Biståndshandläggaren gör en utredning och bedömer om du är berättigad till boendestöd och i så fall i vilken omfattning.

Axet, särskilt boende psykiatri

På det särskilda boendet Axet finns det sex lägenheter, en gemensamhetslokal för umgänge och aktivitet samt en personalägenhet. Axet är bemannat med personal dygnet runt. På Axet kan du få individuellt stöd utifrån dina behov. 
 
Tillsammans med personal upprättar ni en genomförandeplan utifrån dina mål som du och din biståndshandläggare har kommit överens om. Tillsammans med biståndshandläggare och kontaktpersonal gör ni regelbundna uppföljningar av dina individuella mål.  
 
Personalen som besöker dig i ditt boende har som uppgift att motivera och stötta dig i din vardag så att du kan känna dig trygg, aktiv och i förlängningen leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet kan vara motiverande eller bestå av praktisk hjälp.  
 
Exempel på vad du kan få hjälp och stöttning med på Axet: 

 • Att utveckla och träna dina egna förmågor och färdigheter 
 • Motiverande samtal
 • Struktur i vardagen  
 • Planering
 • Kontakt med myndigheter
 • Att skapa sociala kontakter  
 • Att hitta en meningsfull sysselsättning
 • Handling
 • Tvätt
 • Promenader
 • Matlagning
 • Personal finns tillgänglig dygnet runt 

Så ansöker du

För att ansöka om särskilt boende psykiatri vänder du dig till biståndsenheten i Melleruds kommun och ber om att få prata med en biståndshandläggare. Du kan komma i kontakt med en biståndshandläggare via följande telefonnummer: 0530-181 50.
 
Biståndshandläggaren ställer frågor och du berättar om dina behov och önskemål. Biståndshandläggaren gör en utredning och bedömer om du är berättigad till särskilt boende psykiatri.  

 

 

Kontakt


Melleruds kommun
Stöd och service/Socialpsykiatri
46480 Mellerud

 

Enhetschef Socialpsykiatri

 Tatjana Drewitz

Tatjana Drewitz
Telefon: 0530-181 21
E-post: tatjana.drewitz@mellerud.se

 

Dagverksamhet Lotsen

Besöksadress:
Snickargatan 6
46430 Mellerud

Öppettider:
Måndag     12.00-15.00
Tisdag       12.00-15.00
Torsdag     12.00-15.00
Lördag      13.00-16.00

 

Trygghetsboende Axet

Besöksadress:
Norra Kungsgatan 1
46430 Mellerud

 

Biståndsenheten

Besöksadress:
Österrådagatan 13B
Mellerud
Fax: 0530-181 30

Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag och fredag: 8.00 - 9.30

Broschyrer/Blanketter

Broschyr Boendestödjare PDF-dokument(pdf)


Sidan uppdaterades 20 april 2021