Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig (msb.se)

Det finns många anledningar att vilja stärka företagets beredskap. Digitaliseringen som gör företag sårbara för cyberattacker eller längre elavbrott. Pandemier som orsakar personalbortfall. Störningar i leveranser på grund av naturolyckor eller militära konflikter någonstans i världen.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) sidor finns information och stöd till dig som vill veta hur du kan börja att stärka ditt företags beredskap att hantera störningar och avbrott.

Företags beredskap

Sidan uppdaterades 20 december 2021