Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översvämningar

Och källaröversvämningar

Vid kraftiga skyfall eller extrem snösmältning kan ledningssystemet bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i källare via golvbrunnar och andra avloppsanslutningar.

Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat system d.v.s. där spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan. Va-verket kan ge dig information om vilken typ av avloppssystem som din fastighet är ansluten till.

Tillfälliga stopp orsakas oftast på att man spolat ner något olämpligt i avloppet till exempel dambindor, tops, tomma förpackningar m.m. De vanligaste störningarna inträffar i ledningen från fastigheten till kommunens ledning i gatan.

En översvämning kan också orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande dricksvatteninstallation exempelvis en ledning eller disk- tvättmaskin som går sönder. Beakta särskilt under vinterperioden risken för frysskador.

Hur man förebygger källaröversvämningar

 • Spola inte ner sådant i avloppet som kan orsaka stopp.
 • Installera bakvattenventiler eller stängbara golvbrunnar.
 • Nedfarter till garage och andra källarutrymmen utformas så att regnvatten inte kan rinna in i källaren.
 • Kontrollera att regnvatten avleds från fastigheten.
 • Byt ut installationer som är i dåligt skick.
 • Stäng ventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid.
 • Förvara inte värdefulla och fuktkänsliga föremål i källare och framför allt inte direkt på golvet.

Om det inträffar en källaröversvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Flytta om möjligt värdefulla fuktkänsliga föremål.
 • Kontakta försäkringsbolaget.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Anmäl översvämningen till VA-verket på telefonnummer 0530-183 96.
 • Eventuella ersättningskrav måste skickas skriftligt till Melleruds kommun.
Sidan uppdaterades 2 december 2021