Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd till föreningar med anledning av covid-19 under 2021

Många föreningar påverkas ekonomiskt på olika sätt på grund av spridningen av coronaviruset. Vissa påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt. Därför har kommunen tagit fram ett antal åtgärder till föreningar i Mellerud för att förbättra situationen på kort och lång sikt. 

idrott-unga

Många föreningar påverkas ekonomiskt på olika sätt på grund av spridningen av coronaviruset. Vissa påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt. Därför har kommunen tagit fram ett antal åtgärder till föreningar i Mellerud för att förbättra situationen på kort och lång sikt. 

– Det känns väldigt angeläget för kommunen att stödja vårt lokala föreningsliv. Föreningarna har en otroligt viktig roll för samhällsutvecklingen i Mellerud, säger Morgan E. Andersson, kommunstyrelsens ordförande. 

 

Melleruds kommuns stöd till verksamheter 

LOK-aktivitetsstöd 

För föreningar som beviljas LOK-aktivitetsstöd för 2021 kommer bidraget att betalas ut på samma nivå som för 2019 trots att föreningar eventuellt behöver ställa in aktiviteter med anledning av covid-19. Förutsättning för utbetalning av LOK- aktivitetsstöd är som vanligt att föreningar skickar in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse inklusive bokslut och revisionsberättelse och verksamhetsplan för 2021 till Medborgarkontoret. Ansökan om lokalt aktivitetsstöd för hösten 2020 ska skickas in senast den 25 februari 2021, ansökan om lokalt aktivitetsstöd för våren 2021 skickas in senast den 25 augusti 2021 och ansökan för hösten 2021 ska skickas in senast 25 februari 2022. 

 

Drifts-och hyresbidrag 

Drifts- och hyresbidrag som är beviljade kommer att betalas ut trots att föreningar eventuellt behöver ställa in aktiviteter med anledning av covid-19. Förutsättning för utbetalning av drifts- och hyresbidrag är som vanligt att föreningar skickar in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse inklusive bokslut och revisionsberättelse och verksamhetsplan för 2021 till Medborgarkontoret. Ansökan om drift- och hyresbidrag som avser nästkommande års verksamhet ska vara Medborgarkontoret tillhanda senast den 30 april 2021. 

 

Avbokning av lokaler 

Vid avbokning av kommunens idrottshallar och konferenslokaler debiteras ingen avgift.

Dispens att lämna in årsredovisning protokoll 

Då föreningar kan komma att behöva skjuta på sina årsmöten med anledning av att minska smittspridning av covid-19, finns möjlighet att ansöka om dispens med att lämna in årsmötesprotokoll. Om en förening vill ha dispens ska man först kontakta Medborgarkontoret. 

 

Andra stöd till föreningar 

För att underlätta för föreningar har regeringen även gått ut med att ideella föreningar som har en skatt att betala och som fått tillfälliga betalningsproblem kan söka anstånd hos Skatteverket. Läs mer på Skatteverkets hemsida 

RF-SISU Västra Götaland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Idrottsföreningar kan söka projektstöd hos RF-SISU Västra Götaland. Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Läs mer om projektstöd till barn- och ungdomsidrott i Västra Götaland (RF-SISU) 

 

Melleruds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Verksamheterna ska anpassas och utföras på ett smittsäkert sätt. Läs mer om nationella råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Publicerad 16 februari 2021