Hemtjänst

Hemtjänsten ger dig hjälp med det som du inte längre kan utföra själv. Hjälpinsatserna är biståndsbedömda, vilket innebär att du får ansöka om insatser hos en biståndshandläggare i kommunen. En biståndshandläggare gör då ett hembesök och en utredning för att se vilka behov du har och insatser du har rätt till, för att uppnå en skälig levnadsnivå.

Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • trygghetslarm
  • hjälp med hygien
  • hjälp med på- och avklädning
  • hjälp med stöd vid måltider
  • hjälp med förflyttningar

Omfattningen kan variera från någon gång i månaden till flera gånger per dygn. Hemtjänstpersonalen har tystnadsplikt. För att du ska känna dig trygg har hemtjänstens personal ID-brickor som du kan begära att få se.

Trygghetstelefon

Du som upplever det otryggt att vara ensam hemma, eller är orolig för att ramla och bli liggande utan hjälp, kan ansöka om trygghetslarm.
Trygghetslarm fungerar dygnet runt via GSM-nät. För att få ett trygghetslarm måste den enskilde ha förmåga att hantera trygghetslarmet (veta i vilka situationer den ska användas och veta hur den fungerar).

Trygghetslarmet ersätter inte akut sjukvård, då måste du larma 112.

Kontakta oss

Veronica Söderström
Enhetschef Hemvården södra
E-post: veronica.soderstrom@mellerud.se
Telefon: 0530-183 31

Håkan Berg
Enhetschef Hemvården norra
E-post: hakan.berg@mellerud.se
Telefon: 0530-189 41

Therese Svärd
Administratör
E-post: therese.svard@mellerud.se
Mobiltelefon: 076-698 59 74

Marcus Larsson
Administratör
E-post: marcus.larsson@mellerud.se
Mobiltelefon: 070-467 10 59

Telefontider till samordnare:

8.30 - 9.30
14.00 - 14.30

Hemvården Centrum

Hemvården Centrum
Adress:
Kyrkogatan 5
Mellerud

Yvonne Larsson
Samordnare
E-post: yvonne.i.larsson@mellerud.se
Telefon: 0530-183 34

Margareta Landegren
Samordnare
E-post: margareta.landegren@mellerud.se
Telefon: 0530-183 29

Hemvården Skållerud

Hemvården Skållerud
Adress:
Kyrkogatan 5
Mellerud

Laila Ohlsson
Samordnare
E-post: laila.ohlsson@mellerud.se
Telefon: 0530-189 30

Samordnare Kroppefjäll

Hemvården Kroppefjäll
Adress:
Kyrkogatan 5
Mellerud

Christina Andersson
Samordnare
E-post: christina.andersson@mellerud.se
Telefon: 0530-189 40

Sidan uppdaterades 4 april 2023