X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd till anhöriga

På våra mötesplatser finns det möjlighet att träffa andra anhöriga, få information och kunskap samt utbyta erfarenheter och få stöd av varandra. Ni kan få information och vägledning av personal på plats utifrån behov.

Det kostar ingenting att besöka oss och det stöd du kan få är helt frivilligt. Våra medarbetare har tystnadsplikt.

Varmt välkomna!

Mötesplats för föräldrar till barn med funktionsnedsättning (0-18 år)

Datum: tisdag 18 jan, tisdag 15 feb, tisdag 29 mars, tisdag 26 april, tisdag 24 maj

Drop in: kl. 17.00-19.00 

Plats: Kyrkogatan 19, 464 30 Mellerud

 

Mötesplats för anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik (18 år +)

Uppstartsdatum: 27 oktober 2021, därefter sista onsdagen i månaden

Drop in: kl. 17.00-19.00

Plats: Snickargatan 6, 464 30 Mellerud

 

Mötesplats för anhöriga till personer med demenssjukdom som inte har insats av Melleruds kommun

Datum: 4 januari 2022, 2 februari 2022, 2 mars 2022, 6 april 2022, 4 maj 2022. 

Drop in: kl. 17.00-19.00

Plats: Dagverksamheten Gläntan (Fagerlidshuset), Odengatan 36, 464 30 Mellerud

 

Kontakta oss

Anhörigstöd
E-post: anhorigstod@mellerud.se

Sidan uppdaterades 17 januari 2022