Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Covid-19 gällande Rådaskolan

Rådaskolan 2021-11-07

Robert skriver:

Om Covid-19 läget förändras kan nya rekommendationer och beslut tas gällande undervisningen.
Följ Rådaskolans hemsida där alla uppdateringar sker.

Information till vårdnadshavare om Covid-19

Uppdaterade rekommendationer om att stanna hemma och testning från 22 november

Skolan hanterar uppkommen situation utifrån direktiv från folkhälsomyndighetens och kommunens beslut. Just nu gäller nedanstående hämtat från folkhälsomyndigheten. Nya beslut om skolan kan komma snabbt. Håll er uppdaterad via skolans och kommunens hemsida.
För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever vara uppmärksamma på symtom som snuva, hosta, huvudvärk, ont i halsen, ont i musklerna, andningssvårigheter eller feber. Det är fortsatt viktigt att vid uppvisande av symtom även milda ska eleven stanna hemma. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på Covid-19 testas.
Uppvisar eleven symtom i skolan skickas man hem. Glöm inte att anmäla sjukfrånvaron till respektive skola.

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion.

Rekommendationer till barn i förskoleåldern samt till alla vaccinerade och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret

Grundregeln är att barn och vuxna med symtom ska stanna hemma så länge de är sjuka och gå tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när de är friska.

Det är viktigt att vara uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. De som får symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma.
Från 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19 ska testa sig. Det omfattar både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade.

De som varit sjuka kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter när de är friska. Har man haft feber behöver man vara feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar hos den som blivit frisk en tid efter infektionen.

Läs mer om att stanna hemma vid symtom

Rekommendationer till alla vuxna, unga och barn från förskoleklass och äldre, som är ovaccinerade

Grundregeln är att barn och vuxna med symtom ska stanna hemma så länge de är sjuka och gå tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när de är friska.

Det är viktigt att vara uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. De som får symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma och så snart som möjligt testa sig för covid-19.

De som varit sjuka kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter när de testat negativt och är friska. Har man haft feber behöver man vara feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar hos den som blivit frisk även en tid efter infektionen.

Vad gäller om man själv har testats positivt för Covid-19?
Enligt smittskyddslagen måste den som har en smittsam sjukdom göra det som krävs för att skydda andra mot smitta (så kallad skyddsplikt). Det betyder att den som är smittsam inte ska träffa andra människor än de som bor i samma hushåll och inte resa med allmänna kommunikationsmedel. De kan vistas utomhus så länge de håller avstånd till andra personer. På denna sida finns dessa förhållningsregler, vilka ges av behandlande läkare.  I förhållningsreglerna finns information om vad som menas med ”smittsam period”. (från hemsidan smittskyddet Västra Götaland)

Detta gäller för personer som testat positivt för covid-19 (bär på sjukdomen)

Hur länge vid positivt provsvar?
De som testat positivt ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som är smittad av covid-19.

De kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de

  • stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började
  • varit feberfria de två senaste dygnen
  • är friska, vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar hos den som blivit frisk även en tid efter själva infektionen.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

Har någon i hushållet bekräftad covid-19 kan övriga i hushållet få förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni ska göra för att inte sprida smittan vidare.

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att personer även utan symtom testas när någon i hushållet insjuknar i covid-19.
  • Du som är ovaccinerad uppmanas att stanna hemma och testa dig även om du inte har symtom.
  • Du som är vaccinerad och symtomfri får generellt inga förhållningsregler. Du som är vaccinerad och har symtom bör testa dig och stanna hemma i väntan på provsvar.
  • Du som har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret får generellt inga förhållningsregler. Däremot ska du stanna hemma om du får symtom.

Det här gäller från den 1 november - Folkhälsomyndigheten 

Det är extra viktigt just nu att man är observant på symtom och tar ansvar så att smittan inte förs vidare. Har man symtom skall man hålla sig hemma och träffa så få personer som möjligt. Vanliga symtom är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk.'

Med vänliga hälsningar
Robert Olsson Rektor

Covid vaccination 12 - 15 år

Nu har västra Götalandsregionen tagit beslut om erbjudande av vaccin från 12 år. Se alla informationsblad nedan som bifogade filer.

Välkommen till Covid vaccination (Närhälsan Mellerud)
Info till vårdnadshavare och barn (Folkhälsomyndigheten)
Samtycke till vaccination mot covid-19
Hälsodeklaration

Samtyckesblanketten för barn 12-15 år översatt till 8 olika språk

Arabiska: Samtycke till vaccination mot covid_AR (vgregion.se)
Bosniska, Kroatiska, Serbiska: Samtycke till vaccination mot covid_BKS (vgregion.se)
Dari: Samtycke till vaccination mot covid_DAR (vgregion.se
Engelska: Samtycke till vaccination mot covid_EN (vgregion.se)
Finska: Samtycke till vaccination mot covid_FI (vgregion.se)
Somaliska: Samtycke till vaccination mot covid_SOM (vgregion.se)
Tigrinja: Samtycke till vaccination mot covid_TIG (vgregion.se)
Turkiska: Samtycke till vaccination mot covid_TU (vgregion.se)

Vad gäller i skolan från 29 september? 

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer.
Bifogar brevet från Folkhälsomyndigheten som ger mer detaljerad information. Klicka här för mer information om: Vad gäller i skolan från 29 september? (Folkhälsomyndigheten)

Covid-19: Läs mer om vad som gäller från och med den 29 september

Vi samarbetar som tidigare med smittskydd Västra Götaland och följer deras rekommendationer och beslut. Nu har skolan fått tillgång till ett antal gurgeltester för eleverna gällande covid-19. Dessa tester skall användas till elever när man vill göra en smittspårning av covid-19. Det kan innebära om ert barn har varit i kontakt med någon konstaterad smittad i skolan, blir man uppmanad att använda denna gurgeltest. I påsen som man får med sig hem finns det sedan tydliga instruktioner hur man går till väga och var man sedan skall lämna in testet. Är ert barn symtomfri skall det vara i skolan som vanligt, i väntan på resultat av gurgeltestet.

Tecknad hund som gör gurgeltest

Västra Götalands rekommendationer gällande skolor hittar du här.

Folkhälsomyndighetens information om förskola, grundskola och gymnasier angående Covid-19 hittar du här.

Information om Coronavirus arabiska (pdf)
Information om Coronavirus Dari (pdf)

Följ också:
Melleruds kommuns hemsida: https://www.mellerud.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se
https://www.krisinformation.se/ (MSB hemsida)

Vid frågor kontakta Robert Olsson, Rektor Rådaskolan


Sidan uppdaterades 19 november 2021