Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Särskola

Särskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och i behov av den undervisning som särskolan erbjuder. Grundsärskolan i Mellerud ger den utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt som möjligt motsvarar grundskolan. Inom grundskolan finns en inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela, eller delar av utbildningen i ämnen. I Mellerud grundsärskola deltar elever från bägge skolformerna.

Det finns ingen gymnasiesärskola i Melleruds kommun och placeringen styrs av vilket gymnasieprogram eleven önskar gå.

Särvux är en frivillig vuxenutbildning för personer över 20 år med en utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada.
I Mellerud ansvarar Vuxenutbildningen på Lär- och utvecklingscentrum för särvux.

Kontakta oss

Rektor grundsärskola: 
Clas-Göran Janson
Telefon: 0530–182 61
E-post: clas-goran.janson@mellerud.se

Samordnare särskolefrågor:
Anna Fredriksson 0530-182 52

Personalens arbetsrum:
0530-182 52

Länkar

Skolverkets information om särskolan:
Svenska
Engelska
Arabiska


Sidan uppdaterades 7 juni 2021