Särskola

Skrivande

Särskolan är till för de barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som inte når kunskapskraven i grund- och gymnasieskolan.

I Melleruds grundsärskola arbetar vi med att ge de utbildningar, erfarenheter, utmaningar och den trygghet som eleverna har rätt till och behöver.

Grundsärskolans uppdrag är att bidra till elevernas utveckling så att de utvecklas i sina kunskaper och förmågor så långt som möjligt. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan.

Inom grundsärskolan kan man läsa antingen ämnen eller ämnesområden. De elever som inte kan tillgodogöra sig hela, eller delar av, utbildningen i ämnen läser ämnesområden.

Det är också möjligt för en elev att följa grundsärskolans läroplan, men gå i ordinarie grundskolan som integrerad elev.

Inför ett mottagande i särskolan ska en utredning och en ansökan göras. Utredningen består av fyra bedömningar; pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk.

Beslutet om mottagande fattas sedan av skolchefen. Alla steg sker i samråd med elevens vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarna ansöker om mottagande i särskolan.

Det finns ingen gymnasiesärskola i Melleruds kommun och placeringen styrs av vilket gymnasieprogram eleven önskar gå.

Särvux är en frivillig vuxenutbildning för personer över 20 år med en utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada.
I Mellerud ansvarar Vuxenutbildningen på Lär- och utvecklingscentrum för särvux.

Kontakta oss

Clas-Göran Janson
Rektor
E-post: clas-goran.janson@mellerud.se
Telefon: 0530-182 61

Besöksadress:
Melleruds Kulturskola
Parkgatan 8
464 30 Mellerud
Postadress:
Melleruds Kulturskola
Box 74
464 22 Mellerud

Anna Fredriksson
Samordnare
Telefon: 0530-182 52

Skolverkets information om särskolan
Sidan uppdaterades 20 december 2022