Att bilda förening

Titta först i föreningsregistret så att det inte finns en förening som bedriver den verksamhet du söker.

Finns det inte någon lämplig förening, samla några intresserade till en första träff och besluta om att bilda en förening. Ni bör vara minst tio personer.

I samband med första träffen bör ni också besluta om föreningens målsättning och arbetssätt.

En tillfällig styrelse (interimstyrelse: ordförande, sekreterare och kassör) får i uppdrag:

  • att ha hand om medlemsförteckningen
  • att upprätta förslag till stadgar
  • att i övrigt svara för den verksamhet som ni skall bedriva fram till det första årsmötet.

Ta reda på om det finns en riksorganisation för er förening, eftersom ni då kan följa deras stadgar. Alternativt gör ni egna stadgar.

När årsmötet har fastställt stadgarna utses den ordinarie styrelsen, som skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och revisor. De flesta föreningar har ytterligare några ledamöter i styrelsen.
För att få bidrag från kommunen måste ni registrera er hos Medborgarkontoret.

Ni ska då lämna in: 

  • stadgar och namn på föreningen 
  • protokollsutdrag som anger valda styrelseledamöter och revisorer 
  • uppgift om antal medlemmar 
  • namn på huvudorganisationen
  • medlemsavgiftens storlek 
  • postgironummer
Kontakt

Medborgarkontoret
E-post: medborgarkontoret@mellerud.se
Telefon: 0530-189 00
Storgatan 13
Mellerud

Öppettider:

Måndag-torsdag: kl. 8.00-16.00
Fredag: kl. 8.00-15.00

Besök till kommunkontoret övrig tid sker efter bokade besök.

Sidan uppdaterades 17 september 2021