Föreningsarkivet

Föreningsarkivet i Mellerud, FAM, bildades den 30 oktober 1995 på förslag av Kommunstyrelsen.

Föreningsarkivets uppgift är att samla in och bevara arkivhandlingar från föreningar i Mellerud. Ändamålet är att ta hand om, ordna och vårda föreningarnas handlingar, främst protokoll och kassaböcker. Föreningarnas handlingar är viktiga bitar av Melleruds kommuns lokala historia och vårt kulturarv.

Arkivet förvaras i en av kommunens arkivlokaler. FAM tar också emot arkiv från föreningar som har upphört.
Eftersom Föreningsarkivet innehåller enskilda/privata arkiv bestämmer varje förenings styrelse själv om deras inlämnade handlingar ska vara tillgängliga för forskning eller inte. 

Vill du forska i arkivet? Kontakta arkivarien, 0530-181 10 för tidsbeställning.

Tidsbeställning gäller för såväl vid inlämning av handlingar som tid för forskning.

Sidan uppdaterades 17 september 2021