Föreningsbidrag

För att din förening ska få ekonomiskt stöd från Melleruds kommun, måste den uppfylla vissa krav. Gå in på det område som passar din föreningsverksamhet för att ta del av de stöd vi erbjuder, vilka kriterier som gäller för ansökningar och ansökningsblanketter som finns med mera.

Nyheter

Kommunstyrelsen har beslutat om reviderade riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun. Reviderade reglerna för bidraget  innehåller ny formulering av bidragets syfte, som regleras i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, samt ny fördelningsmodell, villkor för ansökan och redovisning, samt utbetalning av bidrag. 
Regler för bidrag till studieförbund ligger under Kulturverksamhet.

Publicerad 25 oktober 2021

Från och med tisdag den 1 juni lättas de rådande nationella pandemirestriktionerna vilket påverkar bland annat fotbollsaktiviteterna i landet och möjligheten till publik vid matcher. Tryck på länken nedan och läs mer vad som gäller vid matcher och samlingar med publik.

Anpassning av smittskyddsåtgärder - Folkhälsomyndigheten

Publicerad 4 juni 2021

Här är en sammanställning av alla datum under året för att ansöka om föreningsbidrag. 

Publicerad 3 juni 2021

Kommunstyrelsen har beslutat om reviderade riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler. Reglerna för bidraget har framför allt förtydligats jämfört med de tidigare bestämmelserna. Kommunstyrelsen har också beslutat om reviderade regler för kommunal bygdepeng. Dels har reglerna harmonierats med Boverkets regler för investeringsbidrag, dels har bidraget fått ett lite annorlunda namn och benämns nu Regler för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng – för lokala föreningar inom Melleruds kommun.

Publicerad 2 juni 2021
Sidan uppdaterades 22 december 2022